Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim.W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE, nad którymi pracowałem jako sprawozdawca Grupa EPL w Parlamencie Europejskim. Jest to pierwszy krok rocznej procedury budżetowej, a przyjęta rezolucja zawiera w sobie szereg priorytetów Parlamentu,w tym Europejskiej Partii Ludowej takich jak wzrost konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwo i obronność, rolnictwo czy badania i innowacje.

????️Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim

Procedura budżetowa na rok 2025 start!
W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE, nad którymi pracowałem jako sprawozdawca Grupa EPL w Parlamencie Europejskim. Jest to pierwszy krok rocznej procedury budżetowej, a przyjęta rezolucja zawiera w sobie szereg priorytetów Parlamentu, w tym Europejskiej Partii Ludowej takich jak wzrost konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwo i obronność, rolnictwo czy badania i innowacje. Bardzo cieszę się, że również i moje priorytety zostały uwzględnione: praworządność, współpraca w dziedzinie zdrowia, wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji, a także wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego poprzez program Prawa i Wartości, którego byłem współnegocjatorem i jego bardzo ważny filar “Wartości unijne”, poświęcony organizacjom promującym wartości europejskie na poziomie lokalnym. Wytyczne są ważnym sygnałem politycznym przed przedstawieniem w czerwcu przez Komisję Europejską projektu budżetu na rok 2025. Z polskiej perspektywy rok ten jest istotny, ponieważ jego pierwsza połowa to także czas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

????️Europejski Akt o Wolności Mediów
Przyjęliśmy w Parlamencie Europejski Akt o Wolności Mediów, którego celem jest zwiększenie ochrony dziennikarzy i niezależności mediów publicznych. Jest to unijna odpowiedź na zagarnianie publicznych mediów przez szerzący się populizm i używanie ich jako tuby propagandowej, co do niedawna miało miejsce również w Polsce za PiSowskich rządów.
Przyjęte prawo będzie wymagać od krajów członkowskich poszanowania wolności redakcyjnej dostawców usług medialnych oraz lepszej ochrony źródeł dziennikarskich. Opowiedzieliśmy się za całkowitym zakazem inwigilacji dziennikarzy prowadzących zgodną z prawem działalność dziennikarską. Stosowanie oprogramowania szpiegowskiego wobec przedstawicieli prasy musi być ściśle ograniczone do przypadków poważnych przestępstw. Ochrona obejmie wszystkich dziennikarzy niezależnie od tego czy są zatrudnieni przez grupę medialną, gazetę, radio czy też są freelancerami.
Bez wolnych mediów nie ma wolnych wyborów i nie ma demokracji. Ten dokument wynika nie tylko z prac w komisji kultury i edukacji oraz komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, on wynika także z raportu komisji ds. Pegasusa. Skala inwigilacji, nielegalnego używania oprogramowania i sprzętów szpiegowskich przeciwko dziennikarzom jest przerażająca. Śmierć Daphne Caruany Galizii na Malcie czy redaktora Jana Kuciaka na Słowacji to najbardziej dramatyczne wydarzenia. Nie ma zgody na nadużywanie władzy, nie ma zgody na to by dziennikarze nie czuli się pewni tej ochrony, którą musimy im zagwarantować – to podkreślałem w moim wystąpieniu podczas debaty plenarnej.

????️Parlament Europejski murem za więźniami politycznymi Łukaszenki
Ponad 400 posłów ze wszystkich partii politycznych wzięło udział w inicjatywie #EPstandsBYyou (co znaczy = Parlament Europejski Jest z Wami!). Na moje zaproszenie, pod patronatem i we współpracy z przewodniczącą PE Robertą Metsolą przez cały tydzień zbieraliśmy podpisy i wyrazy wsparcia dla białoruskich więźniów politycznych. Łącznie zebraliśmy 728 podpisanych, indywidualnych tj. imiennych kartek, które teraz trafią do więźniów lub ich rodzin.

Specjalnie przygotowane kartki czekały na posłów przed salą plenarną PE w Strasburgu, gdzie przedstawiciele wszystkich unijnych krajów i grup politycznych przychodzili wyrazić wsparcie i uznanie dla tych, którzy walczą o demokrację na Białorusi.
Przez 4 dni inicjatywy zebraliśmy kilkaset podpisów, a Roberta Metsola w swoim przemówieniu na specjalnej ceremonii we środę podkreśliła, że “Parlament Europejski od początku stał i wspierał środowiska demokratyczne na Białorusi”. Odpowiadając na prośby Swietłany Cichanouskiej i we współpracy z nią chcemy wysłać wyraźny sygnał do opinii międzynarodowej i mediów, że poświęcenie i ofiara białoruskich więźniów politycznych nie zostanie zmarnowana, a ich pragnienie wolności spełni się.

Tekst i zdjęcie via: https://www.facebook.com/halickipl/