PRAWA OBYWATELI

(NIE)NIEODPOWIEDZIALNI – PROJEKT, KTÓREGO CELEM JEST UWRAŻLIWIENIE BIZNESU I NAS, LUDZI NA RÓŻNE WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Adam Bodnar Podcast “Nie tylko o prawach człowieka”

 

 

 

SURE  –  Program wsparcia miejsc pracy w UE
OBYWATEL W EUROPIEOBYWATEL A PAŃSTWO PISINSTYTUT OBYWATELSKI
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Spotkania regionalne RPO

partycypacjaobywatelska.pl

wartobycprzyzwoitym.pl

kronika.gov.pl/
PROF. MARCIN MATCZAK

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Obywatelstwo europejskie

Fundacja dla Polski
WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH EUROPEJSKICH
Rządowe Centrum Legislacji – weź udział w konsultacjach

Instytut Spraw Obywatelskich
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwościPubliczna dostępność orzeczeń sądowychPrzewodnik – Europejska Inicjatywa Obywatelska
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

monitorkonstytucyjny.eu
Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

https://tour-de-konstytucja.pl/
Wymiar sprawiedliwości w UE

Europejska e-sprawiedliwość
Biuro Analiz Sejmowych

Przegląd Sejmowy

Informacjapubliczna-poradnik

Zmianyspołeczne.pl
Mamprawowiedziec.pl

Decydujmy razem

NGO.PL

Badaniasamorzadowe.pl/
MF – Załatwiaj sprawy urzędowe

VIDEOPARLAMENT.PL/
mojepanstwo.pl

Mamzdanie.org – konsultacje społeczne
Inicjatywy ustawodawcze Obywateli

Archiwum Osiatyńskiego

Otwarty Dialog

democracyok.org
Przewodnik europejski
Europejskiej

Konsultacje Społeczne

Portal Edukacji Biznesowej/ Edukacja medialna
legalis.pl

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Federacja Konsumentów / UOKiK

Instytut Badań Strukturalnych

Linki informacyjne dla różnych grup społecznych

Konsumenci w Europie

Przedsiębiorcy w Europie


notesfrompoland.com


geremek.pl/
Unia Metropolii Polskich
imienia Pawła Adamowicza


Portal samorządowy/ Radni

FOR/ FISE

Komitet ds. pożytku publicznego

legalnakultura.pl
Instytut Spraw Publicznych/ You Tube

Fundacja Batorego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Związek Nauczycielstwa Polskiego

obywatele.news
ONZ – Ośrodek Informacji w Warszawie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Przedsiębiorców

Organizacje pozarządowe

Civicpedia.ngo.pl

Biuro Pełn. Rządu ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Projekt Polska/ Centrum Cyfrowe/
creativecommons.pl/
Rzecznik Ubezpieczonych

Polska Izba Ubezpieczeń
Kampaniespoleczne.pl
panoptykon.org
WatchdogPolska
Sieć Obywatelska Watchdogpatostreaming na czym polegawolnaszkola.org
Czym jest SLAPP