Euro w Polsce? To niemożliwe? Spełniamy pół z czterech kryteriów i to nie koniec problemów. Inflacja, deficyt i stopy procentowe są zbyt wysokie, a złoty nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. To oznacza, że Polska spełnia zaledwie pół warunku makroekonomicznego spośród czterech, od których zależy przystąpienie do strefy euro. Jeśli dodamy do tego konstytucję i brak większości do jej zmiany, trzeba stwierdzić, że o przyjęciu wspólnej waluty w najbliższym czasie możemy zapomnieć.

Zasady przyjmowania nowych członków strefy euro reguluje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich realizację przez państwa pozostające poza eurozoną sprawdza co dwa lata Europejski Bank Centralny. Wyniki publikuje w formie…

Czy Polska wkrótce przyjmie euro? Spełniamy już dwa kluczowe warunki, jednak problem leży gdzie indziej

Sprawozdanie z konwergencji pokazuje, że niektóre kraje poczyniły bardzo obiecujące postępy, choć od przyjęcia wspólnej waluty wciąż dzieli je kilka ważnych kroków do wykonania. Komisja jest jak zawsze gotowa wspierać…

Polska w strefie euro. To ciągle ma sens

Wejście Polski do strefy euro nadal powinno być jednym z najważniejszych tematów w Polsce. To korzystne dla gospodarki. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo – przekonują ekonomiści. W 2008 r. za…

O strefie euro w Sejmie RP

Polskie społeczeństwo jest zdezorientowane co do przyjęcia w Polsce strefy euro. Debata w Sejmie, z udziałem BCC próbuje rozwiać mity. – Co to jest efekt cappuccino? Czy do wprowadzenia euro…

Nic nie powstaje poza plecami Polski. Strefa euro jest otwarta." – mówi eurokomisarz Michel Barnier. Dziś kluczem jest determinacja…

Kryzys się skończył – ogłosił najpierw prezydent Francji François Hollande, a po nim premier Donald Tusk. To były wypowiedzi optymistów czy realistów? Kiedy Jeana Monneta, jednego z ojców założycieli wspólnoty…

Rynki oczekują od Polski zacznie większej stabilności i wiarygodności politycznej niż od Brazylii, Indii czy Turcji

Rynki oczekują od Polski zacznie większej stabilności i wiarygodności politycznej niż od Brazylii, Indii czy Turcji. Ten proces zaczął się wraz z akcesją do Unii Europejskiej i teraz Polska jest…

Rostowski: Nie będzie dramatu, jeśli opóźnimy wejście do strefy euro

– Nie powinniśmy za wszelką cenę spieszyć się z wejściem do strefy euro, ale musimy się spieszyć z przygotowaniem do akcesji – powiedział w środę w czasie debaty “Europass czy…

Polska bliżej spełnienia kryteriów konwergencji

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł na koniec 2012 roku 3,9 proc. PKB wobec 5,0 proc. rok wcześniej, a zadłużenie tego sektora sięgnęło 55,6 proc. PKB…