EURO I INSTYTUCJE

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA A POLSKA

KRAJE STREFY EURO

EUROGRUPA

Eurogrupa spotyka się, by omówić agendę spraw – kryzys #COVID19 i zasady współpracy finansowo – monetarnej z USA, 14.01.2021

Radosław Sikorski i prof Marek Belka o euro i polskiej gospodarce, 30.01.2020

EUROGRUPApowstały w 1997 roku nieformalny element struktury decyzyjnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. W jej skład wchodzą ministrowie finansów z państw strefy euro. Przyjęty wraz z traktatem lizbońskim Protokół w sprawie Eurogrupy dokonuje jej instytucjonalizacji.
UE – INSTYTUCJE I ORGANY PROCES DECYZYJNY W  UNII EUROPEJSKIEJ STREFA EURO – ZASADY FUNKCJONOWANIA EURO W POLSCE? Patrz strona archiwalna MF na temat euro Ministerstwo Finansów o Unii gospodarczo-walutowej
– O naszym wejściu do strefy euro będziemy decydować m.in. w następujących gremiach: Komisja Europejska Rada ECOFIN (w ramach Rady UE) Europejski Bank Centralny Ministerstwo Finansów /- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego… / – Struktura org. ds. Euro w Polsce / – Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polsk ( zniesiony przez rząd PIS)
Narodowy Bank Polski Aspekty konstytucyjnej regulacji Narodowego Banku Polskiego
Rola Parlamentu Europejskiego Rola Komisji Europejskiej / Rola Rady UE / Rola Rady Europejskiej System instytucjonalny UE – Rola banków, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego / International Monetary Fund
18.01.2010 ministrowie finansów 16 krajów strefy euro zatwierdzili kandydaturę – Jean-Claude Juncker szefem Eurogrupy jest od 2004 roku, teraz zyskał większe kompetencje. Od 19.01.2010 Premier Luksemburga będzie przez kolejne 2,5 roku szefem organizacji reprezentującej państwa strefy euro. Do niedawna Eurogrupa było to nieformalne zgromadzenie państw strefy euro. Traktat lizboński natomiast uznał Eurogrupę za oficjalne zgromadzenie i forum uzgadniania wspólnej polityki gospodarczej państw strefy euro, więcej: rp.pl. Patrz: Eurogrupa
ERM2 – to rodzaj poczekalni, w której przebywa waluta kraju, nim zostanie zastąpiona przez euro. Określa się kurs wymiany waluty w stosunku do euro i przez co najmniej dwa lata eksperci unijni obserwują, czy nie waha się on poza dopuszczalną granicę.