RPP – Proponowana przez rząd rezygnacja z pierwszego progu ostrożnościowego jest niezbędna z ekonomicznego punktu widzenia

Proponowana przez rząd rezygnacja z pierwszego progu ostrożnościowego  (50%  długu publicznego w relacji do PKB)  przy planowaniu budżetu jest niezbędna z ekonomicznego punktu widzenia – ocenia prof. Elżbieta Chojna-Duch. Rząd…

Prezydent ratyfikował pakt fiskalny

Prezydent Komorowski ratyfikował pakt fiskalny, który w lutym tego roku został przyjęty przez Sejm. Pakt to ustawa z 11 maja 2012 ratyfikująca zmiany w Traktacie z Lizbony umożliwiające utworzenie Europejskiego…

Rosati – Od kiedy podpisaliśmy pakt fiskalny, mamy prawo do debaty w gremiach decyzyjnych strefy euro – na prawach konsensusu

Dariusz Rosati (PO) – Pakt fiskalny nie ma zadania “leczyć kryzys grecki” ,  ale  takim kryzysom zapobiegać…

Nie wszyscy posłowie rozumieją pakt fiskalny

Po wtorkowych wypowiedziach posłów opozycji odnoszę wrażenie, że większość z tych, którzy zasiadają po prawej stronie sali sejmowej zupełnie nie rozumie procesów decyzyjnych i negocjacyjnych w Unii Europejskiej. Papierkiem lakmusowym…

Pakt fiskalny przegłosowany przez Sejm RP

Wczoraj w Sejmie odbyła się burzliwa debata na ten temat. Posłowie opozycji z prawej strony sceny politycznej byli przeciw ratyfikacji paktu, sugerując, że ogranicza suwerenność i jest wprowadzaniem na siłę…

Debata o pakcie fiskalnym odłożona

Jeszcze wczoraj przed południem dyskusja nad ratyfikacją paktu fiskalnego widniała w harmonogramie Sejmu, mimo iż PiS domagało się przełożenia debaty. Na przedświątecznym posiedzeniu połączonych komisji finansów, Unii Europejskiej i spraw…

Dziś głosowanie nad paktem fiskalnym. Bądźmy za

Dziś w Sejmie posłowie będą debatować nad traktatem o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, zwanym popularnie paktem fiskalnym. Dotyczy on sposobu utrzymywania dyscypliny budżetowej w strefie…

Pakt fiskalny od 1 stycznia 2013. Finlandia dała zielone światło

Pakt fiskalny, który zawiera m.in. “złotą regułę” oraz sankcje w przypadku braku równowagi w finansach publicznych, wejdzie w życie 1 stycznia dzięki ratyfikowaniu go przez Finlandię – poinformowała Rada Europejska.…