Andrzej Halicki nr 1 na Mazowszu w okręgu nr 5 z listy Koalicja Obywatelska. Wybory europejskie 2024 czas zacząć. Twój głos jest ważny! W Polsce wybory odbędą się w niedzielę 9 czerwca.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się między czwartkiem 6 czerwca a niedzielą 9 czerwca 2024 r. W Polsce 9 czerwca w niedzielę. Jeśli masz obywatelstwo Unii, masz prawo głosować w…

Andrzej Halicki: Podsumowanie ubiegłego tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przewodniczyłem obradom Komisji LIBE. Jednym z ważnych tematów była współpraca unijnej agencji Frontex z krajami trzecimi w celu zapobiegania szmuglowi i przemytowi. Frontex gra bardzo ważną rolę w ochronie naszych zewnętrznych granic wspierając służby w krajach członkowskich i umożliwiając nie tylko lepszą koordynację, ale także wsparcie techniczne. W tym tygodniu szczególnie mocno wspieraliśmy Białorusinów, m.in. poprzez obchody Białoruskiego Dnia Wolności oraz Mołdawię i inne kraje w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Podsumowanie ubiegłego tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) W tym tygodniu przewodniczyłem obradom Komisji LIBE. Jednym z ważnych tematów byławspółpraca unijnej agencji Frontex z…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W poniedziałek Komisja Budżetowa (BUDG), której jestem członkiem, i Komisja ds. Gospodarczych (ECON) spotkały się z Wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem oraz Komisarzem ds. gospodarki, Paolo Gentilonim w ramach ostatniego w tym roku Dialogu nt. Odbudowy i Odporności. Jest on organizowany na mocy art. 26 rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility, RRF), aby zapewnić większą przejrzystość i rozliczalność wdrażania Instrumentu.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Dialog nt. Odbudowy i Odporności W poniedziałek Komisja Budżetowa (BUDG), której jestem członkiem, i Komisja ds. Gospodarczych (ECON) spotkały się z Wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem…

Andrzej Halicki Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski podjął pierwsze kroki aby utworzyć europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS), która umożliwiałaby obywatelom kontrolowanie danych dotyczących opieki zdrowotnej i ułatwiała ich bezpieczne udostępnianie. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia powinna ułatwić obywatelom prawo dostępu do recept, zdjęć i badań laboratoryjnych za granicą oraz umożliwić bezpieczne udostępnianie informacji do celów badawczych. Stworzona przestrzeń byłaby regulowana przez prawo, które silnie zabezpieczałoby prywatność wrażliwych danych. Projekt zostanie przedstawiony podczas grudniowej sesji plenarnej, na której zostanie poddany głosowaniu.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Europejskie dane dotyczące zdrowia: szybszy dostęp do bezpiecznych danych? Parlament Europejski podjął pierwsze kroki aby utworzyć europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS), która umożliwiałaby obywatelom…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Podczas tej sesji plenarnej Parlament Europejski zajął się aferą wizową w Polsce, a konkretnie korupcyjnym procederem handlowania przez polskie służby konsularne wizami Schengen. Unia Europejska jest zaniepokojona skalą oszustw i korupcji w polskim systemie, czego skutkiem było masowe wydawanie wiz, umożliwiających dostanie się do strefy Schengen cudzoziemcom pochodzących z krajów, w których występuje zagrożenie terrorystyczne. Napływ ogromnej liczby migrantów z polskimi wizami zaalarmował służby innych państw Unii Europejskiej, które uznały, że Polska nie prowadzi odpowiednich procedur weryfikacyjnych pod kątem bezpieczeństwa.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim ️Debata o aferze wizowej w Polsce Podczas tej sesji plenarnej Parlament Europejski zajął się aferą wizową w Polsce, a konkretnie korupcyjnym procederem handlowania przez polskie…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. PE przeprowadził wysłuchanie publiczne dotyczące ścigania zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Dyskusja skupiła się na rozszerzeniu mandatu Eurojustu, czyli agencji unijnej zajmującej się koordynacją działań prokuratur krajowych państw członkowskich w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE. Eurojust ma teraz nowe zadania w zakresie śledztw w obszarze zbrodni wojennych w Ukrainie.

Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie W tym tygodniu odbyliśmy w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne dotyczące ścigania zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Dyskusja skupiła się na rozszerzeniu mandatu Eurojustu,…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W komisji spraw zagranicznych rozmawialiśmy o sankcjach na Rosję i o tym jak uczynić te sankcje bardziej efektywnymi. Od 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, UE nie tylko nałożyła szereg pakietów sankcyjnych, ale też ustanowiła “specjalnego wysłannika” do spraw tych sankcji. Jest nim David O’Sullivan – Irlandczyk. O’Sulivan ma lokalizować „dziury” w unijnym systemie sankcyjnym i sprawdzać co można robić lepiej.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Posiedzenie plenarne W tym tygodniu, wyjątkowo w Brukseli a nie w Strasburgu, odbyło się posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Takie mini-sesje odbywają się zazwyczaj 4 razy…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski powołał Podkomisję ds. Zdrowia Publicznego. Jest to wielki sukces polskiej delegacji PO-PSL, bo to właśnie dzięki naszej inicjatywie kwestia zdrowia staje się jednym z priorytetów unijnych.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Podkomisja ds. Zdrowia Publicznego Podczas tego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski powołał Podkomisję ds. Zdrowia Publicznego. Jest to wielki sukces polskiej delegacji PO-PSL, bo to właśnie…