Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim. Parlament opowiedział się jasno za prawami kobiet. Przyjęliśmy rezolucję wzywającą do wpisania prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ten symboliczny dokument pokazuje nasze zaangażowanie również na poziomie europejskim w zakresie ochrony prawa kobiet do samostanowienia. W rezolucji znalazły się odniesienia do Polski i opis sytuacji kobiet po decyzji upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, a także wezwanie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni do szybkiej pracy w polskim sejmie.

Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim „Chłopi” w Parlamencie Europejskim Kulturalną agendę Parlamentu Europejskiego zamknęliśmy w ubiegłym tygodniu pokazem filmu Chłopi z udziałem reżyserki DK & Hugh Welchman…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przyjęliśmy sprawozdanie za lata 2022 i 2023 w sprawie sytuacji praw podstawowych w UE. Unia Europejska opiera się na wartościach wspólnych dla nas wszystkich, są nimi: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości. Są to wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu UE W tym tygodniu wziąłem udział w debacie dotyczącej transparentności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych finansowanych z budżetu unijnego. W…

Ważne wyroki, które w 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w sprawach dotyczących Polski – alfabet prawniczek inicjatywy Wolne Sądy. Dziś ze względu na przypadający tradycyjnie na koniec roku okres podsumowań chcemy spojrzeć na 2023 r. z perspektywy prawniczek zajmujących się ochroną praw człowieka. Dla nas 2023 rok to m.in. czas obchodów 30. ratyfikacji przez Polskę europejskiej konwencji praw człowieka. Ze względu na tę rocznicę to rok, który był okazją do przypomnienia roli i znaczenia konwencji w ochronie naszych podstawowych praw i sięgnięcia do jej początków.

2023 – Kolejny rok w tworzeniu alfabetu ochrony praw człowieka Dziś ze względu na przypadający tradycyjnie na koniec roku okres podsumowań chcemy spojrzeć na 2023 r. z perspektywy prawniczek zajmujących…

Andrzej Halicki Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski podjął pierwsze kroki aby utworzyć europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS), która umożliwiałaby obywatelom kontrolowanie danych dotyczących opieki zdrowotnej i ułatwiała ich bezpieczne udostępnianie. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia powinna ułatwić obywatelom prawo dostępu do recept, zdjęć i badań laboratoryjnych za granicą oraz umożliwić bezpieczne udostępnianie informacji do celów badawczych. Stworzona przestrzeń byłaby regulowana przez prawo, które silnie zabezpieczałoby prywatność wrażliwych danych. Projekt zostanie przedstawiony podczas grudniowej sesji plenarnej, na której zostanie poddany głosowaniu.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Europejskie dane dotyczące zdrowia: szybszy dostęp do bezpiecznych danych? Parlament Europejski podjął pierwsze kroki aby utworzyć europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS), która umożliwiałaby obywatelom…

Podsumowanie posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Debata o ukraińskim zbożu i Michał Kołodziejczak w Strasburgu.To była ważna sesja plenarna PE dla Polski i polskich rolników. Debata o ukraińskim zbożu i warunkach wywozu ukraińskiego zboża do innych regionów świata była jedną z ważniejszych w tym tygodniu. W tle jest oczywiście decyzja Komisji Europejskiej na temat przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża do UE.

Podsumowanie posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Debata o ukraińskim zbożu i Michał Kołodziejczak w Strasburgu To była ważna sesja plenarna PE dla Polski i polskich rolników. Debata o ukraińskim…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W komisji spraw zagranicznych rozmawialiśmy o sankcjach na Rosję i o tym jak uczynić te sankcje bardziej efektywnymi. Od 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, UE nie tylko nałożyła szereg pakietów sankcyjnych, ale też ustanowiła “specjalnego wysłannika” do spraw tych sankcji. Jest nim David O’Sullivan – Irlandczyk. O’Sulivan ma lokalizować „dziury” w unijnym systemie sankcyjnym i sprawdzać co można robić lepiej.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Posiedzenie plenarne W tym tygodniu, wyjątkowo w Brukseli a nie w Strasburgu, odbyło się posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Takie mini-sesje odbywają się zazwyczaj 4 razy…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Podczas Komisji PEGA omawialiśmy złożone poprawki do projektu sprawozdania z prac naszej Komisji oraz do projektu rekomendacji na przyszłość. Zajęliśmy się również tematem utworzenia unijnego organu, który mógłby być europejskim Citizen Lab (działającym przy Uniwersytecie w Toronto). To właśnie w moich poprawkach proponuję: powstanie unijnego organu odwoławczego dla ofiar nielegalnej, powstanie niezależnego unijnego centrum eksperckiego, które będzie miało zaplecze techniczne i badawcze oraz zapewni nam na poziomie europejskim odpowiednią wiedzę aby wypracować standardy, które będą w zgodzie z obowiązującym prawem UE i prawami podstawowymi unijnych obywateli

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja ds. Pegasusa W tym tygodniu podczas Komisji PEGA omawialiśmy złożone poprawki do projektu sprawozdania z prac naszej Komisji oraz do projektu rekomendacji na przyszłość.…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim.W tym tygodniu podczas Komisji PEGA Europejska Agencja Praw Podstawowych przedstawiła swój raport na temat inwigilacji przez służby wywiadowcze. Raport kompleksowo bada różne modele nadzorowania inwigilacji, aby służyła ona rzeczywiście ochronie naszego bezpieczeństwa, a nie politycznym interesom, tak jak dzieje się to za władzy PiS. Potrzebujemy Europejskich Standardów, które wzmocnią możliwości odwoławcze, nadzorcze, ale także pozwolą na przeciwdziałanie nadużyciom.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Przesłuchanie ambasadora w Moskwie i szczegóły sytuacji na Ukrainie Na komisji spraw zagranicznych, we wtorek, rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie rok…