Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim.W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE, nad którymi pracowałem jako sprawozdawca Grupa EPL w Parlamencie Europejskim. Jest to pierwszy krok rocznej procedury budżetowej, a przyjęta rezolucja zawiera w sobie szereg priorytetów Parlamentu,w tym Europejskiej Partii Ludowej takich jak wzrost konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwo i obronność, rolnictwo czy badania i innowacje.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Procedura budżetowa na rok 2025 start! W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE,…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Przyjęcie pakietu pomocy finansowej dla walczącej z Rosją Ukrainy. Pakiet pomocy to 50 miliardów EUR grantów i korzystnych pożyczek dla rządu w Kijowie, w perspektywie finansowej 2024 – 2027. Te pieniądze potrzebne są tu i teraz. Europa dotrzymała słowa, a blokujące wcześniejsze przekazanie środków Węgry ustąpiły pod naciskiem solidarności pozostałych krajów. Wielu polityków europejskich i komentatorów przyznało, że pozytywną rolę w “złamaniu” oporu Węgier odegrał m.in. Donald Tusk.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja LIBE W ubiegłym tygodniu w ramach wspólnego posiedzenia Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji gospodarczej i monetarnej (ECON) odbyły…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przyjęliśmy sprawozdanie za lata 2022 i 2023 w sprawie sytuacji praw podstawowych w UE. Unia Europejska opiera się na wartościach wspólnych dla nas wszystkich, są nimi: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości. Są to wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu UE W tym tygodniu wziąłem udział w debacie dotyczącej transparentności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych finansowanych z budżetu unijnego. W…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Debata na temat funduszy dla Unii Europejskiej podsumowała osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w negocjacjach z Radą i Komisją, a głosowanie zakończyło procedurę budżetową. Zwiększyliśmy alokację środków na europejskie programy badawcze, programy infrastrukturalne i Erasmus+, uzyskaliśmy większe dofinansowania dla młodych rolników oraz na ochronę granic. Wzmocniliśmy również Urząd Prokuratury Europejskiej, którego celem jest zapewnienie, że pieniądze unijne wydawane są w odpowiedni sposób. Obecne zobowiązania budżetowe będą wynosić 189,4 mld euro – jest to prawie 112 mln euro więcej niż w propozycji Komisji.

Budżet Unii Europejskiej na rok 2024 Debata na temat funduszy dla Unii Europejskiej podsumowała osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w negocjacjach z Radą i Komisją, a głosowanie zakończyło procedurę budżetową. Zwiększyliśmy alokację…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Podczas tej sesji plenarnej Parlament Europejski zajął się aferą wizową w Polsce, a konkretnie korupcyjnym procederem handlowania przez polskie służby konsularne wizami Schengen. Unia Europejska jest zaniepokojona skalą oszustw i korupcji w polskim systemie, czego skutkiem było masowe wydawanie wiz, umożliwiających dostanie się do strefy Schengen cudzoziemcom pochodzących z krajów, w których występuje zagrożenie terrorystyczne. Napływ ogromnej liczby migrantów z polskimi wizami zaalarmował służby innych państw Unii Europejskiej, które uznały, że Polska nie prowadzi odpowiednich procedur weryfikacyjnych pod kątem bezpieczeństwa.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim ️Debata o aferze wizowej w Polsce Podczas tej sesji plenarnej Parlament Europejski zajął się aferą wizową w Polsce, a konkretnie korupcyjnym procederem handlowania przez polskie…

Prof. dr hab. Danuta Hübner, członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego o prawdziwych powodach, dla których PiS nie chce euro. Nie możemy naiwnie zakładać, że jeśli obecny rząd Polski występuje przeciw wejściu do strefy euro, to czyni tak w dobrej wierze, kierując się uczciwym rozpoznaniem kosztów i korzyści dla kraju.

Dla większości państw z naszej części Europy strefa euro stała się atrakcyjnym projektem. Właściwie powinno dziwić, że polskie władze nie odczuwają silnej politycznej motywacji dla zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego naszego kraju…

Andrzej Halicki o gigantycznych pieniądzach dla Polski i niespełnionych warunkach ich wypłaty. – Czeka na duży problem natury politycznej, ale i prawnej. Jednocześnie mam pełną świadomość, że problem jest po stronie Polski. Tu nikt nikomu niczego nie zakazał, nie zablokował. Można powiedzieć, że środki, paradoksalnie, są nam wpychane, ale rząd robi wszystko, żeby je zablokować albo ich nie móc rozliczać.

Środki w ramach polityki spójności, czyli 75 miliardów euro z nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej dla Polski, mogą zostać wstrzymane. Z umowy partnerstwa z 30 czerwca, do której dotarła dziennikarka…

Dlaczego rząd PiS nie chce miliardów europejskich pieniędzy?

Instytut Obywatelski zaprasza do oglądania rozmowy Jana Olbrychta i Jarosława Makowskiego o KPO i o miliardach unijnych pieniędzy zablokowanych dla Polski z powodu bierności rządu PiS. https://instytutobywatelski.pl/podcasty/398-dlaczego-rzad-pis-nie-chce-miliardow-europejskich-pieniedzy