Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Przyjęcie pakietu pomocy finansowej dla walczącej z Rosją Ukrainy. Pakiet pomocy to 50 miliardów EUR grantów i korzystnych pożyczek dla rządu w Kijowie, w perspektywie finansowej 2024 – 2027. Te pieniądze potrzebne są tu i teraz. Europa dotrzymała słowa, a blokujące wcześniejsze przekazanie środków Węgry ustąpiły pod naciskiem solidarności pozostałych krajów. Wielu polityków europejskich i komentatorów przyznało, że pozytywną rolę w “złamaniu” oporu Węgier odegrał m.in. Donald Tusk.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim ????????

????️Komisja LIBE

????W ubiegłym tygodniu w ramach wspólnego posiedzenia Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji gospodarczej i monetarnej (ECON) odbyły się wysłuchania dotyczące przyszłej siedziby nowego europejskiego urzędu do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

????Po raz pierwszy wybór odbywa się w otwartej procedurze z udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Swoją kandydaturę zaprezentowało 9 krajów członkowskich: Austria (Wiedeń), Belgia (Bruksela), Francja (Paryż), Hiszpania (Madryt), Irlandia (Dublin), Litwa (Wilno), Łotwa (Ryga), Niemcy (Frankfurt), Włochy (Rzym).

????Jest to historyczny moment dla Parlamentu. Ostateczne głosowanie, w którym wezmą udział przedstawiciele krajów członkowskich oraz Europosłowie odbędzie się pod koniec lutego.

????Odbyliśmy również bardzo ważne głosowania. W Komisji LIBE przyjęliśmy pozycję Parlamentu Europejskiego do negocjacji z Radą UE w sprawie dyrektywy o zwalczaniu korupcji w instytucjach publicznych oraz w sprawie tymczasowych zasad dotyczących ochrony dzieci w internecie. Parlament Europejski i Rada UE pracują nad nowym aktem prawnym w tym obszarze dlatego Komisja Europejska przedłożyła wniosek o przedłużenie obecnie obowiązujących zasad do momentu zakończenia prac legislacyjnych w tym zakresie.

????️Przełom w sprawie unijnego wsparcia dla Ukrainy

????Już w tym tygodniu sesja plenarna PE w Strasbourgu. Przygotowania do sesji i politykę europejską zdominowała m.in. sprawa negocjacji tzw. Ukrainian Facility. Kilka etapów negocjacji odbyło się we wtorek i środę w PE, a później liderzy UE na szczycie unijnym potwierdzili przyjęcie decyzji pakietu pomocy finansowej dla walczącej w wojnie z Rosją Ukrainy. Pakiet pomocy to 50 miliardów EUR grantów i korzystnych pożyczek dla rządu w Kijowie, w perspektywie finansowej 2024 – 2027. Te pieniądze potrzebne są tu i teraz. Europa dotrzymała słowa, a blokujące wcześniejsze przekazanie środków Węgry ustąpiły pod naciskiem solidarności pozostałych krajów. Cieszę się, że rola PE , w tym członków komisji spraw zagranicznych w tych negocjacjach była aktywna i pozytywna.

Wielu polityków europejskich i komentatorów przyznało także, że pozytywną rolę w “złamaniu” oporu Węgier odegrał Donald Tusk. Polski premier to weteran unijnych negocjacji i dobrze rozumie naturę i tempo podejmowanych decyzji. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że premierem Polski nadal jest Mateusz Morawiecki, który w tej sprawie kluczy i jest bierny. Jak dobrze, że Polska “wróciła do gry” i znów jest wsparciem dla odważnych decyzji UE.

????O przebiegu szczytu europejskiego i jego konkluzjach będziemy rozmawiać w PE jutro, od godziny 9.00. Serdecznie zapraszam na transmisję na stronach internetowych PE.

????Decyzja o wsparciu Ukrainy zbiegła się z finalizacją prac nad raportem PE o relacjach politycznych UE-Rosja. Ten raport przegłosowaliśmy tydzień temu na komisji spraw zagranicznych, a w przyszłym tygodniu stanie od do debaty i głosowań plenarnych. Mam nadzieję, że głosowania plenarne nie zniszczą mocnego i zdecydowanego języka komisji AFET. Pracowaliśmy nad tym dokumentem wspólnie ze sprawozdawcą: Andriusem Kubiliusem z Litwy i innymi posłami regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Gdy mowa o oficjalnym stanowiskach instytucji UE wobec Rosji to są one zdecydowane i adekwatne do sytuacji – imperialnej i niszczącej bezpieczeństwo Europy i świata polityki Putina. Oby tylko praktyka polityki prowadzonej przez Państwa Członkowskie i służby dyplomatyczne UE sprostała wskazaniom Parlamentu.

????Najbliższym testem na to będzie 13. pakiet sankcji unijnych przeciwko Rosji, którego negocjacje rozpoczną się w najbliższy weekend.

via: https://www.facebook.com/halickipl/

Patrz też: Unijna pomoc dla Ukrainy