DEBATY

Bardzo ciekawa  debata na temat euro w Sejmie RP, 18.04.2018 z inicjatywy Jerzego Meysztowicza (Nowoczesna, KO)

Zapis debaty w Sejmie RP, 18.04.2018

Koalicja ProEuro: Być, albo nie być w Unii Europejskiej, 28.06.2017

Koalicja ProEuro: szybciej zmierzajmy do euro, 12.05.2014

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Debata – Materiały Społ.  Zespołu Ekspertów przy Kom. Spraw Zagr.

Instytut Spraw Publicznych

Instytut Dyskursu i Dialogu

wise-europa.eu

dialogkig.pl

EUdebates.tv

Debaty ekonomiczne, rp.pl

Debaty – Biblioteka Koszykowa

ECFR – Warsaw/Debaty – Fundacja im. S. Batorego

Polskadebatuje.org/

dialog.gov.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Archiwum Osiatyńskiego

Studio Opinii

Debaty TEP

Polityka Insight

ars-republica.pl

resetobywatelski.pl

     

Debaty Sejmu RP o UE
Senat o UE

Dyplomacja i my

Polsko – niemieckie debaty o Wschodzie

Sprawy Zagraniczne

Spotkania regionalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Fundacja Konrada Adenauera

     

Instytut Misesa

Europejska Rada Spraw Zagranicznych

EEAS.EUROPA.EU

Konferencje w Polsce

Kultura Liberalna

Krytyka polityczna

Fundacja MISO

Ośrodki Debaty Międzynarodowej

Think Tank

horyzonty.ignatianum.edu.pl/

TED.COM