INFORMACJA PUBLICZNA


Statystyki i bad. opinii publicznej – Eurostat

Diagnoza.com

Grupa Zagranica / Batory.org.pl

interwencjaprawna.pl

Informacjapubliczna.org.pl
/
Ustawa o dostępie do informacji publicznej

mojepanstwo.pl

Panoptikon

Informacje o UE

Unijne bazy danych – oide.sejm.gov.

Wysłuchania publiczne/ Petycje

Demagog.org

Biuletyn Informacji Publicznej

GUS – Dane

bip.nik.gov.pl

Dialog.gov.pl
fundacjawolnosci.org

Ustawa o dział. lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Kronika Sejmowa


Wiedzalokalna

Samorządy dla Polski

Dziennikmetropolii.pl

Sejm – Wyszukaj

Sejm – przydatne adresy

Dziennikustaw.gov.pl

Otwarty budżet

Publiczna dostępność orzeczeń sądowych

Serwis Służby Cywilnej

rejestr.io

E-Administracja

Finanse – gospodarka

Składanie i rozpatrywanie petycji

wspolnota.org.pl

danepubliczne.gov.pl / Otwarte dane

ISAP Internetowy System Aktów Prawnych

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

Odpowiedzialnybiznes.pl

Unia Metropolii Polskich
Rządowe Centrum Legislacji

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

Epuap.gov.pl

BBN.GOV.PL

Samorzad.PAP.pl/

Firma.gov.pl
/

Curia/
Eur-Lex – Baza aktów prawnych Unii Europejskiej
prawo.pl
Unia Międzyparlamentarna/ IPEX

PAP – Parlament Europejski
Obserwatorium Legislacyjne

CIEKAWELICZBY.PL
Min. SprawiedliwościKrajowy Rejestr SądowyPrawo dla Ciebie, rp.pl