Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim. W ubiegłym tygodniu połączone Komisje LIBE i IMCO (rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów) przyjęły Akt o sztucznej inteligencji. Jest to przełomowe porozumienie, które ustanawia ramy prawne dla nowych technologii, które pozwolą na ich rozwój, a jednocześnie zapewnią ochronę praw podstawowych.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Sztuczna inteligencja W ubiegłym tygodniu połączone Komisje LIBE i IMCO (rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów) przyjęły…

Podsumowanie posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Debata o ukraińskim zbożu i Michał Kołodziejczak w Strasburgu.To była ważna sesja plenarna PE dla Polski i polskich rolników. Debata o ukraińskim zbożu i warunkach wywozu ukraińskiego zboża do innych regionów świata była jedną z ważniejszych w tym tygodniu. W tle jest oczywiście decyzja Komisji Europejskiej na temat przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża do UE.

Podsumowanie posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Debata o ukraińskim zbożu i Michał Kołodziejczak w Strasburgu To była ważna sesja plenarna PE dla Polski i polskich rolników. Debata o ukraińskim…

Andrzej Halicki – Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Białoruś to nie Rosja! Nie mylmy pokojowych i pragnących demokracji Białorusinów z Rosjanami a tym bardziej z reżimami Łukaszenki oraz Putina. Nie nazywajmy Łukaszenki Prezydentem, nie reprezentuje on Białorusinów a tylko swoją mafię. Udział reżimu Łukaszenki w rosyjskiej agresji na Ukrainę jest bardzo duży…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim S. Cichanouska i inni białoruscy demokraci w Parlamencie Europejskim W tym tygodniu gościliśmy w Parlamencie Europejskim Swietłanę Cichanouską.To była seria wielu spotkań w różnym formacie…

Andrzej Halicki, europoseł PO odnosi się do dyskusji nad likwidacją prawa weta. Stwierdza, że to długa dyskusja. Mówi także o koncepcji zmiany składu Parlamentu Europejskiego. Wskazuje, że ten ostatni odpowiada nawet ze 80 proc. stanowionego prawa unijnego

Europoseł Andrzej Halicki oskarża telewizję publiczną o szerzenie nienawiści.  krytykuje Radę Polityki Pieniężnej i jej przewodniczącego. Stwierdza, że Polska nie korzysta z unijnej perspektywy budżetowej. Oskarża premiera, że nie zrobił…

Posiedzenie komisji LIBE, m.in. w sprawie działań Frontexu, szczególnie w odniesieniu do wydarzeń na Morzu Śródziemnym

Dzisiaj europoseł Andrzej Halicki po raz pierwszy poprowadził komisję parlamentarną LIBE i przyjął sprawozdanie europosłów z grupy roboczej, działającej na rzecz praw człowieka, w tym w odniesieniu do wydarzeń na…

RPO wystąpił do Komisji Europejskiej ws. niewykonania przez Polskę trzech dyrektyw UE

“Z bólem, ale i świadomością, iż czynię to na rzecz obywateli polskich i wszystkich osób przebywających na terytorium Polski, zwracam się z oficjalną prośbą o rozważenie skorzystania z uprawnień, którymi…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim 5-9 lipca 2021

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim 5-9 lipca 2021 Debata o Polsce W tym tygodniu, podczas ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przed wakacyjną przerwą, PiSowskie rozmontowywanie praworządności w Polsce znów było…

Andrzej Halicki: Podsumowanie kolejnego tygodnia pracy w Parlamencie Europejskim

Komisja LIBE W tym tygodniu zostałem jednogłośnie wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE). Jest to dla mnie ogromny zaszczyt! Moje priorytety, które zamierzam realizować w…