Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim. W ubiegłym tygodniu połączone Komisje LIBE i IMCO (rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów) przyjęły Akt o sztucznej inteligencji. Jest to przełomowe porozumienie, które ustanawia ramy prawne dla nowych technologii, które pozwolą na ich rozwój, a jednocześnie zapewnią ochronę praw podstawowych.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim ????????

????️Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE)

????Sztuczna inteligencja

????W ubiegłym tygodniu połączone Komisje LIBE i IMCO (rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów) przyjęły Akt o sztucznej inteligencji. Jest to przełomowe porozumienie, które ustanawia ramy prawne dla nowych technologii, które pozwolą na ich rozwój, a jednocześnie zapewnią ochronę praw podstawowych.

????Tekst oczekuje teraz na formalne przyjęcie na nadchodzącej sesji plenarnej Parlamentu i ostateczne zatwierdzenie przez Radę UE. Pełne zastosowanie zacznie obowiązywać 24 miesiące po wejściu w życie.

????Akt zakazuje niektórych zastosowań sztucznej inteligencji zagrażających prawom obywateli, w tym systemów kategoryzacji biometrycznej w oparciu o wrażliwe cechy, pobierania wizerunków twarzy z Internetu lub nagrań z telewizji do baz danych dotyczących rozpoznawania twarzy, rozpoznawania emocji w miejscu pracy i szkołach, punktacji społecznej, predykcyjnych działań policyjnych opartych wyłącznie na profilowaniu osoby lub ocenie jej cech oraz wszelkich zastosowań, które mają na celu manipulację.

????Akt ustanawia ponadto obowiązki dla systemów wysokiego ryzyka oraz wymogi przejrzystości.

????W naszych pracach mieliśmy też na uwadze specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw i potrzebę ich wspierania. Na poziomie krajowym zostaną utworzone piaskownice regulacyjne i testy w warunkach rzeczywistych, oferując MŚP i start-upom możliwości opracowywania i szkolenia innowacyjnej sztucznej inteligencji przed wprowadzeniem jej na rynek.

????️Implementacja Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości

????W poprzednim tygodniu odbyliśmy publiczne wysłuchanie dotyczące funkcjonowania Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających zarówno na szczeblu europejskim jak również lokalnym, Komisja Europejska, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury, która zajmuje się implementacją programu oraz Europejska Agencja Praw Podstawowych. Pierwszy panel wysłuchania poświęciliśmy w całości podprogramowi “Wartości Unijne”, który powstał z inicjatywy i dzięki staraniom Parlamentu Europejskiego. “Wartości Unijne” to nowy komponent, który oferuje innowacyjne finansowanie bezpośrednio z budżetu unijnego dla organizacji działających na rzecz ochrony demokracji i praworządności. Jako jeden z negocjatorów tego programu, jestem bardzo dumny z pozytywnego feedbacku, który otrzymaliśmy od krajowych operatorów, którzy zajmują się re-grantingiem środków do małych organizacji działających lokalnie. To właśnie było jednym z celów programu – ta pomoc najbliżej obywatela dla organizacji, które same są za małe, żeby spełniać warunki formalne dużych grantów, które do tej pory dominowały w finansowaniu unijnym. Cieszę się też z gotowości Komisji Europejskiej do dalszej pracy w celu wypracowania dobrych praktyk i pomocy w aplikowaniu.

????️Afera wizowa w Polsce za rządów Zjednoczonej Prawicy

????Odbyliśmy dyskusję o aferze wizowej w Polsce, która miała miejsce za rządów Zjednoczonej Prawicy. Korupcyjny proceder handlowania polskimi wizami Schengen bardzo zaniepokoił Unię Europejską. Dlatego parlamentarna Komisja LIBE zdecydowała się zorganizować wymianę poglądów w celu głębszej analizy tej sprawy. Pani Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, udzieliła Komisji rzetelnych informacji o toczących się działaniach, które maja na celu wyjaśnienie skali korupcyjnego procederu i odbudowania zaufania u naszych europejskich partnerów. Wreszcie mamy polski rząd, który potrafi rozmawiać na szczeblu europejskim i który rozumie, że nasze bezpieczeństwo zależy od bliskiej kooperacji i skutecznej ochrony wspólnych granic. W dyskusji wzięli również udział przedstawiciele Komisji Europejskiej i Frontexu.

????️Sprawy zagraniczne

????Raport o Syrii wysłany przez AFET na sesję plenarną, polityczna debata o UNRWA

????Komisja spraw zagranicznych w PE we wtorek przegłosowała trudny raport o Syrii. Polityka unijna i nasz raport nie pozostawia suchej nitki na legitymizacji politycznej syryjskiego reżimu Asada wspieranego przez Moskwę. Niemniej nasze narzędzia wpływu na ten region są ograniczone i to Państwa Członkowskie, szczególnie te największe mają w swojej dyspozycji narzędzia oddziaływania na ten kraj. UE aktywnie bierze udział w pomocy humanitarnej dla uchodźców z Syrii i dla tych, którzy pozostali w kraju, ale nie mogą mieszkać w swoich domach.

????O pomocy humanitarnej rozmawialiśmy też w sprawie UNRWA agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest najbardziej rozbudowana i ma największe możliwości dotarcia z pomocą humanitarną do bardzo potrzebującej jej Strefy Gazy. Rząd Izraela oskarża niektórych pracowników UNRWA o wspieranie terrorystów z Hamasu, ale jak dotąd te oskarżenia nie zostały ostatecznie potwierdzone. Niemniej niektóre państwa członkowskie UE na ich podstawie wstrzymały finansowanie UNRWA, a co za tym idzie drastycznie ograniczyły wsparcie humanitarne dla Palestyńczyków w Gazie.

????UE także rozważa wycofanie swojego wsparcia, ale budzi to bardzo polityczne emocje i spory. Pierwsza wspólna debata AFET i komisji budżetowej była najlepszym na to dowodem.

????️Białoruscy demokraci wobec „wyborów” parlamentarnych i lokalnych na Białorusi.

????Na 25. lutego Łukaszenka zaplanował tzw. „Dzień Jedności”, w którym reżim zamierza przeprowadzić „wybory” do parlamentu krajowego i do władz lokalnych na Białorusi. Oczywiście nie mam złudzeń że wszystko co wydarzy się tego dnia nie ma nic wspólnego z demokratycznymi wyborami niezależnych przedstawicieli wspólnot lokalnych i narodowych.

????Białoruscy Demokraci, w większości wypędzeni z kraju lub znajdujący się za kratami więzień jednoznacznie bojkotują „wybory” Łukaszenki. Nikt z partii krytycznych wobec dyktatora nie został dopuszczony do udziału w wyborach, a partie krytyczne wobec władzy zostały zdelegalizowane nowymi procedurami rejestracji partii politycznych na początku zeszłego roku.

????Białoruś to dziś kraj w całości totalitarny podporządkowany Rosji Putina. Demokratyczny Zachód musi być w tej sprawie jednoznaczny, a unijna presja na reżim Łukaszenki większa niż do tej pory. We wtorek na wspólnej konferencji on-line z białoruskimi politykami zrzeszonymi w rodzinie EPL rozmawiałem o aktualnej sytuacji i o ich ocenie nadchodzących wydarzeń. Wspólnie staramy się koordynować ew. odpowiedź na „wyniki” reżimowych „wyborów”. Omawiany temat i wsparcie dla białoruskich wysiłków demokratycznych znajdzie się w wyborczym manifeście EPL.

Zobacz też: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/artificial-intelligence/timeline-artificial-intelligence/

Zobacz też: https://spidersweb.pl/2024/02/akt-o-sztucznej-inteligencji-porozumienie.html

Zobacz więcej: https://mambiznes.pl/aktualnosci-2/biznews/unijny-akt-o-sztucznej-inteligencji-zmieni-zasady-zarzadzania-danymi-109387

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, newsroom, tłum i tekst

tekst i zdjęcie via: https://www.facebook.com/halickipl/