DYPLOMACJA I MY

Partnerstwo Wschodnie, wystąpienie Radka Sikorskiego w Sejmie RP – Warszawa, 27.11.2020

Radosław Sikorski i Jerzy Pomianowski, szef Europejskiego Funduszu Na Rzecz Demokracji o działaniach Unii Europejskiej (democracyendowment.eu), 18.02.2020

EU in the world

state.gov

global.upenn.edu/penn-biden-center/

Raporty konsularne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Diplomats.pl

Polska pomoc rozwojowa

16 listopada – Dzień Służby Zagranicznej

Dyplomacja publiczna jako narzędzie międzynarodowego public relations – casus Polski

Ośrodek Badań nad Migracjami UW/ Polskie Forum Migracyjne/
Polska w organizacjach międzynarodowych

EEAS / Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Portal dla migrantów/ infomigrants.net
Europa – jak sobie radzi, czyli jaki jest podział kompetencji między Radą UE, Radą Europejską a Radą Europy/Proces decyzyjny w UE
Janusz Sibora You Tube/ Tok FMDziałania dyplomacji europejskiej
Polscy ambasadorowie, wikipediaPolskie placówki dyplomatyczne za granicą
Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli

Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO
Stałe Przedst. Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw CzłowiekaOrganizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Europejska Rada Spraw Zagranicznych / ECFR Warszawa

Fundacja Solidarności Międzynarodowej


Instytut Europy Środkowo-Wschodniej


Europejski Fundusz na rzecz Demokracji/ wikipediaEuropean Partnership for Democracy

Archiwalne: