Czechy widzą się w strefie euro. Petr Pavel nazywa to “logiczną przyszłością”. Temat przejścia z narodowej waluty na euro budzi u naszych południowych sąsiadów równie gorące emocje, co nad Wisłą. Mimo to prezydent Czech Petr Pavel wysyła ważny sygnał i mówi, o konieczności podjęcia konkretnych kroków w kierunku “wypełnienia zobowiązania dotyczącego przyjęcia euro”.

Temat przejścia z narodowej waluty na euro budzi u naszych południowych sąsiadów równie gorące emocje, co nad Wisłą. Mimo to prezydent Czech Petr Pavel wysyła ważny sygnał i mówi, o…

Ekonomiści chcą przyjęcia euro w Polsce. Podali datę graniczną. Niech politycy wyznaczą datę przyjęcia euro. W ostatnich latach własna polityka pieniężna przestała być atutem – przekonuje “Rzeczpospolita”. I przypomina, że taki apel wystosowuje od lat w noworocznym numerze. 1 stycznia 2023 r. do strefy euro dołączyła Chorwacja. Na 27 państw w Unii Europejskiej wspólną walutę ma już 20.

Niech politycy wyznaczą datę przyjęcia euro. W ostatnich latach własna polityka pieniężna przestała być atutem – przekonuje “Rzeczpospolita”. I przypomina, że taki apel wystosowuje od lat w noworocznym numerze. 1…

Prof. dr hab. Danuta Hübner, członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego o prawdziwych powodach, dla których PiS nie chce euro. Nie możemy naiwnie zakładać, że jeśli obecny rząd Polski występuje przeciw wejściu do strefy euro, to czyni tak w dobrej wierze, kierując się uczciwym rozpoznaniem kosztów i korzyści dla kraju.

Dla większości państw z naszej części Europy strefa euro stała się atrakcyjnym projektem. Właściwie powinno dziwić, że polskie władze nie odczuwają silnej politycznej motywacji dla zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego naszego kraju…

Euro w Watykanie wprowadził do obiegu Jan Paweł II, który był orędownikiem Unii Europejskiej. Wielu Polaków odbyło pielgrzymkę do Rzymu. Ważnym punktem jej programu było najpewniej spotkanie z papieżem. Być może jedną z ciekawszych pamiątek z takiej pielgrzymki jest watykańska moneta euro, np. z wizerunkiem św. Jana Pawła II, Benedykta XVI albo obecnego papieża Franciszka. Nic w tym dziwnego. Euro w Watykanie wprowadził do obiegu właśnie papież Polak.

W drugiej połowie lat 90. pojawiła się perspektywa wprowadzenia do obrotu we Włoszech euro jako waluty narodowej. Skłoniło to Stolicę Apostolską do podjęcia starań o zastąpienie lira watykańskiego watykańskim euro.…

Euro w Polsce? To niemożliwe? Spełniamy pół z czterech kryteriów i to nie koniec problemów. Inflacja, deficyt i stopy procentowe są zbyt wysokie, a złoty nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. To oznacza, że Polska spełnia zaledwie pół warunku makroekonomicznego spośród czterech, od których zależy przystąpienie do strefy euro. Jeśli dodamy do tego konstytucję i brak większości do jej zmiany, trzeba stwierdzić, że o przyjęciu wspólnej waluty w najbliższym czasie możemy zapomnieć.

Zasady przyjmowania nowych członków strefy euro reguluje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich realizację przez państwa pozostające poza eurozoną sprawdza co dwa lata Europejski Bank Centralny. Wyniki publikuje w formie…

Chorwacja w strefie euro. Chorwacja wdrożyła rekomendacje EBC przedstawione w Raporcie o konwergencji w 2020 r. W tym zakresie wzmocniono niezależność banku centralnego, wprowadzając zapis w ustawie o Narodowym Banku Chorwacji, który wyraźnie zakazuje rządowi chorwackiemu wywierania jakiejkolwiek presji na członków organów decyzyjnych krajowego banku centralnego.

Jadąc w tym roku na wakacje do Chorwacji pamiętajmy by zabrać ze sobą już nie chorwackie kuny, a euro. 1 stycznia 2023 r. Chorwacja dołączyła do strefy euro, stając się…

Szachownica, kuna i Tesla. Tak wyglądają chorwackie monety euro. Chorwacja o północy z soboty na niedzielę dołączyła do unii walutowej i przyjęła euro oraz weszła do strefy Schengen. Kraj ten stał się tym samym 20. członkiem europejskiej unii walutowej i 27. krajem strefy Schengen.

Chorwacja o północy z soboty na niedzielę dołączyła do unii walutowej i przyjęła euro oraz weszła do strefy Schengen. Kraj ten stał się tym samym 20. członkiem europejskiej unii walutowej…

W wyścigu do strefy euro Polska jest w dole stawki. Bo przestaliśmy biec… Chorwackie kuny, wyjątkowo dobrze znane Polakom – od 01 stycznia 2023 powoli zastąpi euro. Jak wynika z danych Ministerstwa Turystyki i Sportu Chorwacji, w 2021 roku kraj odwiedziło ponad 12 mln turystów.

I tak euro obowiązuje w tej chwili w 20 krajach Unii Europejskiej. 20 na liście jest Chorwacja – bo od 1 stycznia 2023 roku chorwackie kuny powoli przestaną istnieć. W ciągu roku zastąpi je euro.…