Czechy widzą się w strefie euro. Petr Pavel nazywa to “logiczną przyszłością”. Temat przejścia z narodowej waluty na euro budzi u naszych południowych sąsiadów równie gorące emocje, co nad Wisłą. Mimo to prezydent Czech Petr Pavel wysyła ważny sygnał i mówi, o konieczności podjęcia konkretnych kroków w kierunku “wypełnienia zobowiązania dotyczącego przyjęcia euro”.

Temat przejścia z narodowej waluty na euro budzi u naszych południowych sąsiadów równie gorące emocje, co nad Wisłą. Mimo to prezydent Czech Petr Pavel wysyła ważny sygnał i mówi, o konieczności podjęcia konkretnych kroków w kierunku “wypełnienia zobowiązania dotyczącego przyjęcia euro”.

Czeska gospodarka już jest gotowa na euro, problem pozostaje jednak wola polityczna. Temat porzucenia korony czeskiej budzi wciąż duże emocje u naszych południowych sąsiadów, choć ostatnie wypowiedzi prezydenta Petera Pavela mogą oznaczać zmianę kursu.

W noworocznym orędziu Pavel przekonywał, że “po latach powinny zacząć być podejmowane konkretne kroki, które doprowadzą Republikę Czeską do wypełnienia zobowiązania dotyczącego przyjęcia euro. Wspólna waluta jest logiczną przyszłością” – przypomina “Gazeta Wyborcza”.

via: https://www.money.pl/pieniadze/czechy-widza-sie-w-strefie-euro-petr-pavel-nazywa-to-logiczna-przyszloscia-6980665411283936a.html