RADA EUROPEJSKA

Charles Michel – od 2019 przewodniczący Rady EuropejskiejDonald Tusk prezydentem Europy od dnia 01.12.2014 do 01.12.2019
Rada Europejska – Informacje/
Rola Rady Europejskiej/
Ustalanie programu politycznego UE
Semestr Europejski/ Infografika
W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Występuje on jednocześnie jako Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.
Rada Europejska gromadzi przywódców politycznych UE, którzy określają kierunki polityki UE.
Rada stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami UE.
Rada Europejska gromadzi przywódców politycznych UE, którzy określają kierunki polityki UE.
Rada Europejska jest jedną z siedmiu oficjalnych instytucji UE. Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na kwartał w formie spotkań na szczycie, w których biorą udział przywódcy państw UE i którym przewodniczy przewodniczący Rady.
Zobacz też:
RADA UNII EUROPEJSKIEJ

RADA EUROPY (nie jest organem Unii Europejskiej)
Europa – jak sobie radzi, czyli jaki jest podział kompetencji między Radą UE, Radą Europejską a Radą Europy