EUROPA I NASZE PRAWA

Norwegia, Szwajcaria, Islandia nie należą do Unii Europejskiej, ale należą do Układu z Schengen.

Do układu z Schengen natomiast nie należą Wlk. Brytania i Irlandia (uczestniczą w nim tylko częściowo) oraz Cypr, Bułgaria i Rumunia – kraje UE. Trzy ostatnie przystąpią do Schengen w latach 2010-2011. Zatem na 27 krajów UE, 22 kraje są w Układzie z Schengen. Wlk Brytania wystąpiła z UE w roku 2020.

Norwegia, Islandia i Szwajcaria są także członkami Rady Europy, która nie jest organem Unii, ale podejmuje decyzje ważne dla całego kontynentu