ŚWIAT

Europosłanka Danuta Huebner – Klimat, polityka, gospodarka. Perspektywa Stanów Zjednoczonych, Europy i Polski, 08.10.2020r

Debaty Biblioteka Koszykowa – szansa na nowe otwarcie czy początek problemów w relacjach polsko-amerykańskich, 03.12.2020

EUROPA / INSTYTUCJEPARTNERSTWO WSCHODNIE
EU in the world

Raporty konsularne

Polskie placówki dyplomatyczne za granicą/ Polskapomoc.gov.pl

EEAS / Europejska Służba Działań Zewnętrznych
OECD/ OBWE/ ONZ/ NATO

Europejska Rada Spraw Zagranicznych / ECFR Warszawa

Instytuty polskie

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Fundacja Konrada Adenauera

Schuman.pl
Centrum Stosunków Międzynarodowych

Fundacja Wolność i Demokracja
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP – trade.gov.pl

FRONTEX

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie


usa.gov state.gov/ UN Global Compact/ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Ośrodek Badań nad Migracjami UW
/ Polskie Forum Migracyjne/

Portal dla migrantów

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Instytut Misesa

Defence24.pl

Think Tank