Czechy widzą się w strefie euro. Petr Pavel nazywa to “logiczną przyszłością”. Temat przejścia z narodowej waluty na euro budzi u naszych południowych sąsiadów równie gorące emocje, co nad Wisłą. Mimo to prezydent Czech Petr Pavel wysyła ważny sygnał i mówi, o konieczności podjęcia konkretnych kroków w kierunku “wypełnienia zobowiązania dotyczącego przyjęcia euro”.

Temat przejścia z narodowej waluty na euro budzi u naszych południowych sąsiadów równie gorące emocje, co nad Wisłą. Mimo to prezydent Czech Petr Pavel wysyła ważny sygnał i mówi, o…

Ekonomiści chcą przyjęcia euro w Polsce. Podali datę graniczną. Niech politycy wyznaczą datę przyjęcia euro. W ostatnich latach własna polityka pieniężna przestała być atutem – przekonuje “Rzeczpospolita”. I przypomina, że taki apel wystosowuje od lat w noworocznym numerze. 1 stycznia 2023 r. do strefy euro dołączyła Chorwacja. Na 27 państw w Unii Europejskiej wspólną walutę ma już 20.

Niech politycy wyznaczą datę przyjęcia euro. W ostatnich latach własna polityka pieniężna przestała być atutem – przekonuje “Rzeczpospolita”. I przypomina, że taki apel wystosowuje od lat w noworocznym numerze. 1…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W poniedziałek Komisja Budżetowa (BUDG), której jestem członkiem, i Komisja ds. Gospodarczych (ECON) spotkały się z Wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem oraz Komisarzem ds. gospodarki, Paolo Gentilonim w ramach ostatniego w tym roku Dialogu nt. Odbudowy i Odporności. Jest on organizowany na mocy art. 26 rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility, RRF), aby zapewnić większą przejrzystość i rozliczalność wdrażania Instrumentu.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Dialog nt. Odbudowy i Odporności W poniedziałek Komisja Budżetowa (BUDG), której jestem członkiem, i Komisja ds. Gospodarczych (ECON) spotkały się z Wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem…

Prof. dr hab. Danuta Hübner, członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego o prawdziwych powodach, dla których PiS nie chce euro. Nie możemy naiwnie zakładać, że jeśli obecny rząd Polski występuje przeciw wejściu do strefy euro, to czyni tak w dobrej wierze, kierując się uczciwym rozpoznaniem kosztów i korzyści dla kraju.

Dla większości państw z naszej części Europy strefa euro stała się atrakcyjnym projektem. Właściwie powinno dziwić, że polskie władze nie odczuwają silnej politycznej motywacji dla zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego naszego kraju…

Euro w Watykanie wprowadził do obiegu Jan Paweł II, który był orędownikiem Unii Europejskiej. Wielu Polaków odbyło pielgrzymkę do Rzymu. Ważnym punktem jej programu było najpewniej spotkanie z papieżem. Być może jedną z ciekawszych pamiątek z takiej pielgrzymki jest watykańska moneta euro, np. z wizerunkiem św. Jana Pawła II, Benedykta XVI albo obecnego papieża Franciszka. Nic w tym dziwnego. Euro w Watykanie wprowadził do obiegu właśnie papież Polak.

W drugiej połowie lat 90. pojawiła się perspektywa wprowadzenia do obrotu we Włoszech euro jako waluty narodowej. Skłoniło to Stolicę Apostolską do podjęcia starań o zastąpienie lira watykańskiego watykańskim euro.…

Chorwacja w strefie euro. Chorwacja wdrożyła rekomendacje EBC przedstawione w Raporcie o konwergencji w 2020 r. W tym zakresie wzmocniono niezależność banku centralnego, wprowadzając zapis w ustawie o Narodowym Banku Chorwacji, który wyraźnie zakazuje rządowi chorwackiemu wywierania jakiejkolwiek presji na członków organów decyzyjnych krajowego banku centralnego.

Jadąc w tym roku na wakacje do Chorwacji pamiętajmy by zabrać ze sobą już nie chorwackie kuny, a euro. 1 stycznia 2023 r. Chorwacja dołączyła do strefy euro, stając się…

Praworządność to tylko wierzchołek góry lodowej. Kamienie milowe w pozyskiwaniu środków z KPO

Polski Krajowy Plan Odbudowy w ubiegłym tygodniu uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że pieniądze popłyną szerokim strumieniem do Polski. By móc otrzymać kolejne transze unijnych środków, nasz…

Wojenna słabość złotego. Z euro byłoby nam teraz łatwiej

Wbrew przekonaniu rządzących własna waluta wcale nie chroni nas przed zewnętrznymi szokami, lecz odwrotnie: może być źródłem wstrząsów – komentuje Dariusz Rosati, poseł KO i b. członek RPP. – Mam…