KALENDARIUM EURO 2004 – 2014


DATY/ Euro – etapy

Euro i instytucje

Konwergencja

Kampania informacyjna

Scenariusze wprowadzenia euro
Kom. Europejska o strefie euro

ERM2 – co to jest/
O ERM2 na naszej stronie

Euro w Polsce a prawo

Unia – Euro – kryzys

Za i przeciw
Instytucje UE – struktury

System prawny UE

Polski system prawny

Inne kraje i my

Pytania na temat euro, NBP
Raport NBP, listopad 2014 –  Ekonomiczne wyzwania integracji ze strefą euro

Aktualizacja Narodowego Planu Wprowadzenia Euro 2013
Rynek finansowy UE – wyzwania


Raport NBP listopad 2014 –  Ekonomiczne wyzwania integracji ze strefą euro


System funkcjonowania Unii Europejskiej

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro, Fundacja Schumana, 2012
ECOFIN – Rada ds. Gospodarczych i Finansowych w ramach Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – istotny biegun decyzyjny Unii Europejskiej
Europejski Bank Centralny
Wyzwania organizacyjne dot. wprowadzenia euro w Polsce, nbp.pl

Polskie scenariusze na wejście do euro, wnp.pl, 01.02.2012
Rafał Antczak(Deloitte): wejdźmy do strefy euro, bo koszty i tak już ponosimy, 14.09.2012Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowejIntegracja ze strefą euro na stronie MF

W kierunku faktycznej unii gospodarczo-walutowej, 2012
Rosati – Polska może wejść do strefy euro w 2017 r. dziś traci z tytułu pozostawania poza strefą euro – ok. 20 mld zł rocznieEksperci: wejście Polski do strefy euro może dać wiele korzyści, Rosati – 1,5% PKB  w skali roku, 01.03.2013Interpelacja Andrzeja Halickiego nr 22384 w sprawie polityki informacyjnej na temat wprowadzenia waluty euro w Polsce, 27.04.2011

Tusk – Zmieńmy Konstytucję z myślą o euro, 2010

FOR – Czy warto przyjąć euro w Polsce, rok 2008

Koszty i korzyści wprowadzenia euro w Polsce, 2009

Prawne i kosztowe aspekty wprowadzenia euro do systemu płatniczego w nowych krajach członkowskich, 2009
Broszura o euro, 2011

RAMY STRATEGICZNE NARODOWEGO PLANU WPROWADZENIA EURO, 26.10.2010 – patrz Ramka 1, str. 16-19

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (dziś nieistniejący) o przygotowaniach Polski do strefy euro – do roku 2008
Czy wchodzić do strefy euro? Korzyści większe niż koszty, 2009Koszty i korzyści wprowadzenia euro dla przedsiębiorstw niefinansowych, NBP seminaria BISE, Puchalska, 2008, patrz korzyści str. 12-19, koszty  20-25, podsumowanie 27-29
RAPORT NBP NA TEMAT KOSZTÓW I KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO, 2004MAPA DROGOWA DO EURO, październik 2008 – dziś nieaktualnaSeminaria  BISE
(NBP Biuro ds. Integracji  ze Strefą Euro), 2008
Doświadczenia nowych państw członkowskich UE w zakresie praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro do obieguRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (uchylono 27.01.2016 przez rząd PIS)
ZOBACZ WIĘCEJ