Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim.W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE, nad którymi pracowałem jako sprawozdawca Grupa EPL w Parlamencie Europejskim. Jest to pierwszy krok rocznej procedury budżetowej, a przyjęta rezolucja zawiera w sobie szereg priorytetów Parlamentu,w tym Europejskiej Partii Ludowej takich jak wzrost konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwo i obronność, rolnictwo czy badania i innowacje.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Procedura budżetowa na rok 2025 start! W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE,…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu Komisja LIBE przyjęła dużą większością głosów raport-opinię do projektu rozporządzenia dot. Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Komisja LIBE w tej wiążącej opinii gwarantuje ochronę pracy dziennikarzy przed szpiegowaniem i podsłuchami. Jest to wymierny skutek naszych prac w Parlamencie Europejskim w specjalnej komisji śledczej PEGA, która pokazała skale nadużywania oprogramowań szpiegowskich przeciwko opozycji i dziennikarzom niewygodnym władzy.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) W tym tygodniu Komisja LIBE przyjęła dużą większością głosów raport-opinię do projektu rozporządzenia dot. Europejskiego Aktu o…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu odbyła się debata kończąca prace specjalnej Komisji śledczej powołanej w zeszłym roku do zbadania afery Pegasusowej. Przyjęliśmy również rezolucję z rekomendacjami zarówno dla poszczególnych krajów członkowskich jak i dla całej UE oraz instytucji europejskich. Podkreśla się w niej, że programowania szpiegujące są ważnym narzędziem, ale do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, a nie demokratyczną opozycją.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim #Pegasus W tym tygodniu odbyła się debata kończąca prace specjalnej Komisji śledczej powołanej w zeszłym roku do zbadania afery Pegasusowej. Przyjęliśmy również rezolucję z rekomendacjami…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. PE przeprowadził wysłuchanie publiczne dotyczące ścigania zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Dyskusja skupiła się na rozszerzeniu mandatu Eurojustu, czyli agencji unijnej zajmującej się koordynacją działań prokuratur krajowych państw członkowskich w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE. Eurojust ma teraz nowe zadania w zakresie śledztw w obszarze zbrodni wojennych w Ukrainie.

Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie W tym tygodniu odbyliśmy w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne dotyczące ścigania zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Dyskusja skupiła się na rozszerzeniu mandatu Eurojustu,…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Podczas Komisji PEGA omawialiśmy złożone poprawki do projektu sprawozdania z prac naszej Komisji oraz do projektu rekomendacji na przyszłość. Zajęliśmy się również tematem utworzenia unijnego organu, który mógłby być europejskim Citizen Lab (działającym przy Uniwersytecie w Toronto). To właśnie w moich poprawkach proponuję: powstanie unijnego organu odwoławczego dla ofiar nielegalnej, powstanie niezależnego unijnego centrum eksperckiego, które będzie miało zaplecze techniczne i badawcze oraz zapewni nam na poziomie europejskim odpowiednią wiedzę aby wypracować standardy, które będą w zgodzie z obowiązującym prawem UE i prawami podstawowymi unijnych obywateli

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja ds. Pegasusa W tym tygodniu podczas Komisji PEGA omawialiśmy złożone poprawki do projektu sprawozdania z prac naszej Komisji oraz do projektu rekomendacji na przyszłość.…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim.W tym tygodniu podczas Komisji PEGA Europejska Agencja Praw Podstawowych przedstawiła swój raport na temat inwigilacji przez służby wywiadowcze. Raport kompleksowo bada różne modele nadzorowania inwigilacji, aby służyła ona rzeczywiście ochronie naszego bezpieczeństwa, a nie politycznym interesom, tak jak dzieje się to za władzy PiS. Potrzebujemy Europejskich Standardów, które wzmocnią możliwości odwoławcze, nadzorcze, ale także pozwolą na przeciwdziałanie nadużyciom.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Przesłuchanie ambasadora w Moskwie i szczegóły sytuacji na Ukrainie Na komisji spraw zagranicznych, we wtorek, rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie rok…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski powołał Podkomisję ds. Zdrowia Publicznego. Jest to wielki sukces polskiej delegacji PO-PSL, bo to właśnie dzięki naszej inicjatywie kwestia zdrowia staje się jednym z priorytetów unijnych.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Podkomisja ds. Zdrowia Publicznego Podczas tego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski powołał Podkomisję ds. Zdrowia Publicznego. Jest to wielki sukces polskiej delegacji PO-PSL, bo to właśnie…

Podsumowanie minionych tygodni w Parlamencie Europejskim. Wraz z wicemarszałkiem ukraińskiego parlamentu Oleksandrem Kornienką i grupą ukraińskich posłów pracowaliśmy nad szczegółami warunków UE, których spełnienie jest warunkiem rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Nasi partnerzy podkreślali kluczową dla nich dzisiaj rolę infrastruktury energetycznej wobec rosyjskiej agresji. Wśród poruszanych tematów nie zabrakło specjalnego trybunału za zbrodnie agresji, której PE poświęcił osobną rezolucję na poprzedniej sesji plenarnej. Osobna debata dotyczyła wsparcia dla starań odzyskania wywiezionych do Rosji ukraińskich dzieci.

Podsumowanie minionych tygodni w Parlamencie Europejskim Komisja ds. Pegasusa W tym tygodniu Komisja ds Pegasusa zajmowała się tematem wypracowania rozwiązań umożliwiających lepszą kontrolę nad wykorzystywaniem programów szpiegowskich zarówno przez rządy…