O NAS

Andrzej Halicki – Aktualności, sprawozdania

Andrzej Halicki w Parlamencie Europejskim (od 07/2019)/ halicki.pl

Wkład do debat parlamentarnych PE/ Multimedia Centre

Program „Obywatele, równość, prawa i wartości – ochrona i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

Europoseł Andrzej Halicki, wiceprzewodniczący Komisji LIBE o Funduszu Odbudowy i paszportach szczepionkowych, 12.05.2021

Andrzej Halicki – Zbigniew Ziobro ma rację, bo konkluzje nie są źródłem prawa, to oczywiste, 17.12.2020


Paremia na gmachu Sądu Najwyższego brzmi:”Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów”. Parafrazując – zanim wejdziemy do strefy euro, sprawdźmy doświadczenia innych.

Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w debatach, dotyczących roli Polski w dzisiejszej Unii, w tym w dyskusji na temat wejścia Polski do strefy euro.

Polska dyplomacja gospodarcza nabiera dziś wyjątkowego znaczenia. To ona powinna być dziś naszą bardzo silną walutą. Jej szczególnym miejscem staje się Parlament Europejski.

Polska i Polacy zasługują na dobrą reprezentację w Brukseli, która ponad interes partyjny cenić będzie dobro wspólne. Musimy grać do jednej bramki, a jest nią sukces gospodarczy i polityczny Polski.

Andrzej Halicki – szef polskiej delegacji w ramach grupy politycznej EPP pełni ponadto następujące funkcje w PE:

Patrz: Spotkania w ramach Komisji

Andrzej Halicki wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej EPP
Andrzej Halicki szefem europosłów PO i PSL w EPL (EPP Group)Andrzej Halicki  w Platformie Obywatelskiej/

Wiceprzewodniczący PO Region Mazowiecki (wcześniej przewodniczący)
Andrzej Halicki został przewodniczącym stałej sejmowej podkomisji ds. wykonywania orzeczeń Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 02.04.2014 (arch.)
Andrzej Halicki Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji MAC 2014-2015 (arch.)
Andrzej Halicki Przewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgrom. Parl. Rady Europy, 09.01.2014 (arch.)

Andrzej Halicki o założeniach polskiej polityki zagranicznej w kontekście zbliżającej się prezydencji polskiej w Unii Europejskiej, 16.03.2011

Interpelacja Andrzeja Halickiego w sprawie stanowiska rządu do komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie edukacji finansowej, 29.05.2012
Interpelacja Andrzeja Halickiego nr 22384 w sprawie polityki informacyjnej na temat wprowadzenia waluty euro w Polsce, 27.04.2011
Interpelacja Andrzeja Halickiego nr 12399 w sprawie uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie przygotowań Polski do wejścia do strefy euro, 29.10.2009