Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim.W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE, nad którymi pracowałem jako sprawozdawca Grupa EPL w Parlamencie Europejskim. Jest to pierwszy krok rocznej procedury budżetowej, a przyjęta rezolucja zawiera w sobie szereg priorytetów Parlamentu,w tym Europejskiej Partii Ludowej takich jak wzrost konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwo i obronność, rolnictwo czy badania i innowacje.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Procedura budżetowa na rok 2025 start! W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE,…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przyjęliśmy sprawozdanie za lata 2022 i 2023 w sprawie sytuacji praw podstawowych w UE. Unia Europejska opiera się na wartościach wspólnych dla nas wszystkich, są nimi: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości. Są to wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu UE W tym tygodniu wziąłem udział w debacie dotyczącej transparentności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych finansowanych z budżetu unijnego. W…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W poniedziałek Komisja Budżetowa (BUDG), której jestem członkiem, i Komisja ds. Gospodarczych (ECON) spotkały się z Wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem oraz Komisarzem ds. gospodarki, Paolo Gentilonim w ramach ostatniego w tym roku Dialogu nt. Odbudowy i Odporności. Jest on organizowany na mocy art. 26 rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility, RRF), aby zapewnić większą przejrzystość i rozliczalność wdrażania Instrumentu.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Dialog nt. Odbudowy i Odporności W poniedziałek Komisja Budżetowa (BUDG), której jestem członkiem, i Komisja ds. Gospodarczych (ECON) spotkały się z Wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Debata na temat funduszy dla Unii Europejskiej podsumowała osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w negocjacjach z Radą i Komisją, a głosowanie zakończyło procedurę budżetową. Zwiększyliśmy alokację środków na europejskie programy badawcze, programy infrastrukturalne i Erasmus+, uzyskaliśmy większe dofinansowania dla młodych rolników oraz na ochronę granic. Wzmocniliśmy również Urząd Prokuratury Europejskiej, którego celem jest zapewnienie, że pieniądze unijne wydawane są w odpowiedni sposób. Obecne zobowiązania budżetowe będą wynosić 189,4 mld euro – jest to prawie 112 mln euro więcej niż w propozycji Komisji.

Budżet Unii Europejskiej na rok 2024 Debata na temat funduszy dla Unii Europejskiej podsumowała osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w negocjacjach z Radą i Komisją, a głosowanie zakończyło procedurę budżetową. Zwiększyliśmy alokację…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W minioną środę, na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu kolejna debata o sytuacji wojennej w Europie. Eskalacja konfliktu przez Rosję została omówiona z Komisją i Radą UE. Ursula von der Leyen zapowiedziała zwiększenie budżetu KE na rzecz wspólnej polityki energetycznej i rozwiązania prawne, które ograniczą ceny energii.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Ósmy pakiet sankcji wobec Rosji przyjęty przez UE W minioną środę, na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu kolejna debata o sytuacji wojennej w Europie.…

Andrzej Halicki: Podsumowanie ostatniego tygodnia w Parlamencie Europejskim

Podsumowanie ostatniego tygodnia w Parlamencie Europejskim Debata o KPO Podczas środowej debaty omawialiśmy aktualną sytuację przedłożonych planów odbudowy w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, które nadal oczekują na zatwierdzenie…

Unijnych miliardów rząd nie przelał nawet na papier. “Straty mogą sięgnąć 300-400 mld zł”

Większość unijnych krajów pokazała już Komisji Europejskiej swoje plany odbudowy po pandemii, co jest konieczne, aby móc liczyć na pieniądze z wartego 750 mld euro funduszu. Na liście krajów próżno…

Fundacja im. Stefana Batorego – Obrona rządów prawa po szczycie UE: kompromis i co dalej

Trudno dzisiaj także przewidzieć, jak długo potrwa „okres przejściowy”. Zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja powinny wnioskować o przyspieszoną procedurę w TSUE, tak aby wyrok zapadł w ciągu kilku miesięcy,…