Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Przyjęcie pakietu pomocy finansowej dla walczącej z Rosją Ukrainy. Pakiet pomocy to 50 miliardów EUR grantów i korzystnych pożyczek dla rządu w Kijowie, w perspektywie finansowej 2024 – 2027. Te pieniądze potrzebne są tu i teraz. Europa dotrzymała słowa, a blokujące wcześniejsze przekazanie środków Węgry ustąpiły pod naciskiem solidarności pozostałych krajów. Wielu polityków europejskich i komentatorów przyznało, że pozytywną rolę w “złamaniu” oporu Węgier odegrał m.in. Donald Tusk.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja LIBE W ubiegłym tygodniu w ramach wspólnego posiedzenia Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji gospodarczej i monetarnej (ECON) odbyły…

Andrzej Halicki Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski podjął pierwsze kroki aby utworzyć europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS), która umożliwiałaby obywatelom kontrolowanie danych dotyczących opieki zdrowotnej i ułatwiała ich bezpieczne udostępnianie. Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia powinna ułatwić obywatelom prawo dostępu do recept, zdjęć i badań laboratoryjnych za granicą oraz umożliwić bezpieczne udostępnianie informacji do celów badawczych. Stworzona przestrzeń byłaby regulowana przez prawo, które silnie zabezpieczałoby prywatność wrażliwych danych. Projekt zostanie przedstawiony podczas grudniowej sesji plenarnej, na której zostanie poddany głosowaniu.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Europejskie dane dotyczące zdrowia: szybszy dostęp do bezpiecznych danych? Parlament Europejski podjął pierwsze kroki aby utworzyć europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS), która umożliwiałaby obywatelom…

Podsumowanie działań w Parlamencie Europejskim. W poprzednim tygodniu Parlament Europejski mocno zareagował na Lex Tusk. Podczas mini-sesji plenarnej w Brukseli odbyliśmy debatę plenarną, która była natychmiastowym sprzeciwem przeciwko rażącej dewastacji demokracji przez obóz PiSowski w Polsce. Mogliście mnie oglądać w środowej debacie, gdzie jasno podkreślałem, że Lex Tusk, to nic innego jak akt desperacji partii głodnej władzy i samego Kaczyńskiego, który nie może się pogodzić z perspektywą przegranej.

Podsumowanie minionych tygodni w Parlamencie Europejskim Debata o #LexTusk W poprzednim tygodniu Parlament Europejski mocno zareagował na Lex Tusk. Podczas mini-sesji plenarnej w Brukseli odbyliśmy debatę plenarną, która była natychmiastowym…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. PE przeprowadził wysłuchanie publiczne dotyczące ścigania zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Dyskusja skupiła się na rozszerzeniu mandatu Eurojustu, czyli agencji unijnej zajmującej się koordynacją działań prokuratur krajowych państw członkowskich w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE. Eurojust ma teraz nowe zadania w zakresie śledztw w obszarze zbrodni wojennych w Ukrainie.

Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie W tym tygodniu odbyliśmy w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne dotyczące ścigania zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Dyskusja skupiła się na rozszerzeniu mandatu Eurojustu,…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Podczas Komisji PEGA omawialiśmy złożone poprawki do projektu sprawozdania z prac naszej Komisji oraz do projektu rekomendacji na przyszłość. Zajęliśmy się również tematem utworzenia unijnego organu, który mógłby być europejskim Citizen Lab (działającym przy Uniwersytecie w Toronto). To właśnie w moich poprawkach proponuję: powstanie unijnego organu odwoławczego dla ofiar nielegalnej, powstanie niezależnego unijnego centrum eksperckiego, które będzie miało zaplecze techniczne i badawcze oraz zapewni nam na poziomie europejskim odpowiednią wiedzę aby wypracować standardy, które będą w zgodzie z obowiązującym prawem UE i prawami podstawowymi unijnych obywateli

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja ds. Pegasusa W tym tygodniu podczas Komisji PEGA omawialiśmy złożone poprawki do projektu sprawozdania z prac naszej Komisji oraz do projektu rekomendacji na przyszłość.…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła wszystko w stosunkach międzynarodowych współczesnej Europy. W podręcznikach historii 24 luty 2022 będzie datą wymienianą wśród wydarzeń brzegowych epok historycznych. UE po raz pierwszy w swojej historii uczestniczy w finansowaniu i dostarczaniu broni i sprzętu militarnego, słusznie zakładając, że militarne zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie oznacza pokój dla Europy. A zwycięstwo Rosji, czyli agresora – dalsze wojny i przemoc.

Andrzej Halicki MEP  Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim W ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim miało miejsce bardzo wyjątkowe wydarzenie. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski przyjechał osobiście do Parlamentu Europejskiego pierwszy raz…

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Parlamencie Europejskim. Zełenski w PE mówi m.in. o praworządności. “Ukraina broni wartości europejskich”. W swoim przemówieniu do posłów prezydent Zełenski podkreślił, że Rosja próbuje unicestwić nie tylko suwerenną Ukrainę, ale także europejski „sposób życia”. Powiedział, że widzi Europę jako kontynent przesiąknięty zasadami, wartościami, równością i sprawiedliwością oraz (…) miejsce, gdzie Ukraina jest zdecydowanie u siebie.

Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski w PE mówi m.in. o praworządności. “Ukraina broni wartości europejskich” Wołodymyr Zełenski: Wartość życia ludzkiego nie istnieje dla władz Rosji, nikt się nie liczy poza tymi,…

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w czwartek rezolucję, popierającą ściganie zbrodni przeciwko Ukrainie. Jego członkowie opowiedzieli się tym samym za powołaniem specjalnego trybunału do osądzenia nie tylko przywódców Rosji, ale także Białorusi, która wspiera działania Kremla.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w czwartek rezolucję, popierającą ściganie zbrodni przeciwko Ukrainie. Jego członkowie opowiedzieli się tym samym za powołaniem specjalnego trybunału do osądzenia nie tylko przywódców Rosji, ale…