Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przyjęliśmy sprawozdanie za lata 2022 i 2023 w sprawie sytuacji praw podstawowych w UE. Unia Europejska opiera się na wartościach wspólnych dla nas wszystkich, są nimi: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości. Są to wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Transparentność w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu UE W tym tygodniu wziąłem udział w debacie dotyczącej transparentności i odpowiedzialności organizacji pozarządowych finansowanych z budżetu unijnego. W…

Lista życzeń Donalda Tuska. Te ustawy mają dostać szybką ścieżkę. Nowy rząd chce, by Polska znów była prymusem we wdrażaniu unijnych przepisów. Dlatego poszczególne resorty mają przyspieszyć prace nad ustawami, które realizują wspólnotowe dyrektywy. Zaległości są spore, bo poprzednia ekipa nie spieszyła się z przyjmowaniem unijnych regulacji. Chodzi m.in. europejską płacę minimalną oraz sprzedaż i usługi przez internet.

Więcej: https://businessinsider.com.pl/

Ważne wyroki, które w 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w sprawach dotyczących Polski – alfabet prawniczek inicjatywy Wolne Sądy. Dziś ze względu na przypadający tradycyjnie na koniec roku okres podsumowań chcemy spojrzeć na 2023 r. z perspektywy prawniczek zajmujących się ochroną praw człowieka. Dla nas 2023 rok to m.in. czas obchodów 30. ratyfikacji przez Polskę europejskiej konwencji praw człowieka. Ze względu na tę rocznicę to rok, który był okazją do przypomnienia roli i znaczenia konwencji w ochronie naszych podstawowych praw i sięgnięcia do jej początków.

2023 – Kolejny rok w tworzeniu alfabetu ochrony praw człowieka Dziś ze względu na przypadający tradycyjnie na koniec roku okres podsumowań chcemy spojrzeć na 2023 r. z perspektywy prawniczek zajmujących…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W komisji spraw zagranicznych rozmawialiśmy o sankcjach na Rosję i o tym jak uczynić te sankcje bardziej efektywnymi. Od 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, UE nie tylko nałożyła szereg pakietów sankcyjnych, ale też ustanowiła “specjalnego wysłannika” do spraw tych sankcji. Jest nim David O’Sullivan – Irlandczyk. O’Sulivan ma lokalizować „dziury” w unijnym systemie sankcyjnym i sprawdzać co można robić lepiej.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Posiedzenie plenarne W tym tygodniu, wyjątkowo w Brukseli a nie w Strasburgu, odbyło się posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Takie mini-sesje odbywają się zazwyczaj 4 razy…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Czy jest możliwe aby Rosja zapłaciła za swoje zbrodnie? Wielomiesięczne próby Parlamentu Europejskiego miały swoją konkluzję w środowym oświadczeniu Urszuli von der Leyen. Szefowa Komisji powiedziała, że będzie pracować wspólnie z ONZ na rzecz powstania specjalnego Trybunału ze wsparciem ONZ, który miałby osądzić rosyjskie zbrodnie.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim ?? ?️Komisja ds Pegasusa ? We wtorek podczas posiedzenia Komisji ds. Pegasusa (PEGA) rozpoczęliśmy prace nad raportem z naszych działań. Komisja nadal kontynuuje swoją pracę…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu odbyliśmy jedno z najważniejszych posiedzeń komisji śledczej ds. wykorzystywania Pegasusa i tego typu oprogramowań szpiegujących (PEGA), w którym wziął udział Senator Krzysztof Brejza. Kontynuujemy pracę na rzecz partnerów z Europy Wschodniej…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Wpływ Pegasusa na demokrację i uczciwość wyborów – komisja śledcza PEGA W tym tygodniu odbyliśmy jedno z najważniejszych posiedzeń komisji śledczej ds. wykorzystywania Pegasusa i…

Andrzej Halicki o gigantycznych pieniądzach dla Polski i niespełnionych warunkach ich wypłaty. – Czeka na duży problem natury politycznej, ale i prawnej. Jednocześnie mam pełną świadomość, że problem jest po stronie Polski. Tu nikt nikomu niczego nie zakazał, nie zablokował. Można powiedzieć, że środki, paradoksalnie, są nam wpychane, ale rząd robi wszystko, żeby je zablokować albo ich nie móc rozliczać.

Środki w ramach polityki spójności, czyli 75 miliardów euro z nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej dla Polski, mogą zostać wstrzymane. Z umowy partnerstwa z 30 czerwca, do której dotarła dziennikarka…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W jaki sposób radzić sobie z tymi kłamliwymi treściami, a jednocześnie zachować wolność wypowiedzi i swobody obywatelskie Europejczyków? Eksperci i posłowie wymienili swoje opinie a raport na ten temat przygotowuje m.in. Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (INGE Special Committee).

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim PE w sprawie rosyjskiej dezinformacji Obok posiedzeń komisji plenarnych i miłych gości z Polski, których miałem przyjemność gościć w Brukseli od niedzieli do wtorku i…