Euro w Polsce? To niemożliwe? Spełniamy pół z czterech kryteriów i to nie koniec problemów. Inflacja, deficyt i stopy procentowe są zbyt wysokie, a złoty nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. To oznacza, że Polska spełnia zaledwie pół warunku makroekonomicznego spośród czterech, od których zależy przystąpienie do strefy euro. Jeśli dodamy do tego konstytucję i brak większości do jej zmiany, trzeba stwierdzić, że o przyjęciu wspólnej waluty w najbliższym czasie możemy zapomnieć.

Zasady przyjmowania nowych członków strefy euro reguluje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich realizację przez państwa pozostające poza eurozoną sprawdza co dwa lata Europejski Bank Centralny. Wyniki publikuje w formie…

Polska w strefie euro? Marek Belka krytykuje ERM2

Polska powinna domagać się, by przed wejściem do strefy euro zwolniono nas z konieczności pozostawania w tak zwanym wężu walutowym ERM2 – uważa szef NBP Marek Belka. Zdaniem prezydenta uzyskanie…

Przegapiliśmy euro? Wsiądźmy do ERM2

Tarapaty budżetowe, w jakie wpadły kraje naszego regionu aspirujące do strefy euro, odsunęły w daleką przyszłość możliwe daty przyjęcia przez nie wspólnej waluty. Nie wcześniej jak w 2011 lub 2012…

Skrzypek mówi, kiedy poznamy datę przyjęcia euro

Polska może podać datę przystąpienia do strefy euro w momencie wejścia do mechanizmu ERM2 – uważa prezes NBP Sławomir Skrzypek. Więcej: forsal.pl

Kiedy do ERM2

Zanim wejdziemy do strefy euro, musimy przejść przez ERM2. Część problemów, jakie musimy rozwiązać w związku z tym – przedstawiają artykuły jak niżej. Kryzys wydłużył polską drogę do euro, polskatimes.pl, 26.08.2009…

Kryzys wydłużył polską drogę do euro

Najbardziej realną datą wprowadzenia euro jest teraz rok 2015 – przekonuje prof. Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów i główny ekonomista BCC. Jego zdaniem zagrożeniem jest rosnący dług publiczny. Będzie się…

Mechanizm ERM2 jest anachroniczny

To, że dziś, po 20 latach transformacji, po pięciu latach w Unii, Polska jest w pierwszej szóstce europejskich krajów, podczas gdy zaczynaliśmy z pozycji bankruta – to jest po prostu…

W ERM2 będzie was bronić cała strefa euro

Ktokolwiek będzie próbował osłabić złotego nie będzie “walczył” tylko z NBP, ale także z całą strefą euro. Dlatego moim zdaniem to nie jest zły czas na wejście do ERM2. Więcej:…