KONSUMENCI W EUROPIE

Obszary działań UE

EURO – Inne kraje i my

Serwis informacyjny UE

O UE – sieci, informacje, porady

Federacja Konsumentów/ UOKIK

Foodwatch.org/en/

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Interpretacje i orzeczenia dot. prawa podatkowego

Znajdź informację na stronie MF -podatki

Zakupy w UE

Konsumenci w procesie wprowadzania euro – MF(arch.)

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich – ECC Net/ Konsument.gov.pl

vninstitute.pl

MSZ Informacje dla podróżujących Powroty.zielonalinia.gov.pl
Podróże i euro

Życie w Unii Europejskiej

Waluty – licz, by nie przepłacić, 06.07.2010

Poznaj swoje prawa

Praca na wakacje – gdzie i jak dorobić?

W podróży – komiks (Fundacja Batorego)

Praca w Europie/ eurofound.europa.eu/pl

Podróżowanie po UE

Podróże koleją poradnik

Europejski konsument na wakacjach w Europie

Nasze prawa w Europie

Fundusze UE

Zmiany w prawie – samorząd

Zmiany prawa

PE – Biuro Informacyjne w Polsce Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Linki informacyjne dla różnych grup społecznych Punkt informacyjny UE

EURES Europejski PortalMobilności Zawodowej

EURES.praca.gov.pl

Europa dla Obywateli

Europa i nasze prawa Leczenie za granicą – NFZ
Punkt kontaktowy “Europa dla Obywateli” Podręcznik Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, zielonyinstytut.pl
Twoja Europa – Biuro Porad dla Obywatela Inicjatywa Obywatelska w Europie już od 1 kwietnia 2012
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Sprawiedliwość/ E-Sprawiedliwość