EURO – INNE KRAJE I MY

PIS zlikwidował urząd pełnomocnika ds. wprowadzenia euro w Polsce

Euro w Polsce nie będzie? 01.12.2015

 

Słowacja: 15 lat w UE, NATO, 10 lat Euro, 25.04.2019

 

  • Trzy państwa z Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Dania, Szwecja) nie zdecydowały się na przyłączenie do unii gospodarczo walutowej wraz z pozostałymi krajami starej Unii. Wlk Brytania i Dania wywalczyły na początku lat 90-ych klauzule opt-out, a Szwecja ogłosiła referendum w 2003 roku, w którym większość społeczeństwa odrzuciła plan szybkiego przejścia na nową walutę. Wlk Brytania wyszła z UE w roku 2020.
  • Wielka Brytania i Dania uzyskały na mocy Traktatu prawo do pozostania poza unią walutową. Mają prawo, ale nie obowiązek wejścia do strefy euro. W 1999 r. duńska korona stały się częścią systemu ERM II . Dania zachowała jednak swoją walutę, gdyż referendum (w roku 2000), jakiego wymaga konstytucja Danii – dało negatywny rezultat. Wlk Brytania wyszła z UE w roku 2020.
  • Patrz też:

    Polska czeka, aż się wzbogaci, tymczasem Chorwacja i Bułgaria idą do strefy euro

  • Estonia  weszła do strefy euro 1 stycznia 2011 ( w ERM2 przebywała od 2004 r.)