SPRAWIEDLIWOŚĆ

Prawa Człowieka/
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest organem Rady Europy / (patrz: wikipedia)

Andrzej Halicki został przewodniczącym stałej sejmowej podkomisji ds. Wykonywania orzeczeń Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, 02.04.2014 (arch.)

Powołanie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji

Fundacja Humanity in Action w Polsce

Konstytucja RP

Przewodnik po traktacie z Lizbony

Wymiar sprawiedliwości w UE/ Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu

Rada Praw Człowieka ONZ/
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Hadze jest głównym organem sądowniczym ONZ

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw CzłowiekaHelsińska Fundacja Praw Człowieka
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Europejska e-sprawiedliwość

Europejska Sieć Sądownicza

Walka UE z nadużyciami finansowymi i korupcją/ OLAF

Rzecznik Praw Obywatelskich/
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
/ Obywatel w Europie

Migracja i sprawy wewnętrzne
EEAS/ Europejska Służba Działań Zewnętrznych
PREJUS – jurysdykcja prewencyjna w UE/
Rozp. PE i Rady UE w sprawie jurysdykcji

Podatki: unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Estep.pl

Broszury i publikacje /Elektroniczne księgi wieczyste
Władza sądownicza

Sąd Najwyższy

Sądy i Trybunały w Konstytucji
Trybunał Konstytucyjny

Krajowa Rada Sądownictwa
Prokuratoria Generalna

Prokuratura Apelacyjna

Prokuratura Krajowa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Centralne Biuro Antykorupcyjne

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Policja
Sądy w Polsce

E – Sąd w Polsce

Publiczna dostępność orzeczeń sądowych
Portal orzeczeń sądów powszechnych

Petycje
Krajowy Rejestr Sądowy

Wyszukiwarka orzeczeń
Straż Miejska w WarszawieNa wokandzie – Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości