BUDŻET I FUNDUSZE UE

Słownik pojęć na temat funduszy strukturalnych/ Fundusze strukturalne

Co to jest polityka spójności 10 pytań

Unijne fundusze i dotacje, europa.eu
Fundusze 2007-2013 /2014-2020/ 2021-2027

Wykorzystanie funduszy UE 2014-2020

O budżecie UE/ Zasoby własne budżetu UE
Priorytety KE 2019-2024

Jan Olbrycht – Komisja ds. budżetu UE / Budżet 2021-2027

Janusz Lewandowski/
Komisarz KE ds. fin. i budż. UE do 2014
Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) – Centrum Projektów Polska Cyfrowa  (2015)Ministerstwo Rozwoju – Fundusze dla Polski 2014 – 2020Centrum Projektów Europejskich
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w PolsceFunduszeeuropejskie NCBRMapa dotacji

Portal Funduszy Europejskich
Program Innowacyjna GospodarkaFundusz dla Organizacji PozarządowychFundusze unijne – Twoja Europa
Fundusze unijne dla małych przedsiębiorcówProgramowanie finansowe i budżet UE

Budżet Polski
Budżet Unii Europejskiej w pigułce

Budżet UE 2014-2020 z bliska
Ewaluacja.gov.pl /

Krajowy PunktKontaktowy
/ Granty.pl
Transfery finansowe Polska – Unia Europejska
Przepływy finansowe między Polską a budżetem UE
Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

mojregion.eu

You Tube – F-sze Europejskie
Sidonia Jędrzejewska o budżecie UE, 19.11.2010

Danuta Huebner o unijnym budżecie, 26.01.2011

Sidonia Jędrzejewska o perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020
Fundusze Europejskie 

Fundusze Europejskie – dotacje unijne

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Polskawschodnia.gov.pl