EURO – GDZIE PŁACIMY

EURO – Euro jest pieniądzem (prawnym środkiem płatniczym), używanym w 19-u państwach Unii Europejskiej (UE liczy 28 państw) – Austria, Belgia, CyprFinlandia, Francja, GrecjaHiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy, Estonia (Estonia weszła 1 stycznia 2011), Łotwa od 1 stycznia 2014, Litwa od 2015 a także:

w Watykanie, San Marino i Monako na podstawie formalnego porozumienia z Unią Europejską.

Używają go również: – kraje lub terytoria – bez formalnego porozumienia: Andora, Czarnogóra i Kosowo, Departamenty zagraniczne, terytoria i wyspy należące do państw członkowskich lub stowarzyszone z nimi: Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Majotta, Réunion, Saint-Pierre i Miquelon oraz Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne.

Patrz: Formy płatności w Europie i na świecie
Podróże po Europie – płatności, komunikacja, zdrowie
Podróże i prawa

ERM2 – to rodzaj poczekalni, w której przebywa waluta kraju, nim zostanie zastąpiona przez euro. Określa się kurs wymiany waluty w stosunku do euro i przez co najmniej dwa lata eksperci unijni obserwują, czy nie waha się on poza dopuszczalną granicę.

Polska jeszcze nie przystąpiła do ERM2. Mimo to, chociaż nawet nie znamy jeszcze terminu wprowadzenia euro w Polsce ani wejścia do ERM2, to w coraz większej liczbie miejsc można już wspólną walutą płacić. I to nie tylko na przygranicznych bazarach czy w sklepach czy na lotniskach.

1 maja 2004 – Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystępują do Unii Europejskiej.

Spośród 10 krajów, które do Unii Europejskiej weszły w 2004 r., tylko Polska, Czechy i Węgry nie weszły jeszcze do ERM2.  Euro do tej pory przyjęło  siedem państw z tej grupy  ( Słowenia – 2007, Cypr, Malta  –  2008 i Słowacja – 2009, Estonia – 2011, Łotwa 2014,  Litwa  w roku 2015.

W ERM2 jest dziś : Dania – od 1999 roku.

Bułgaria, Czechy, Dania,  Węgry, Polska, Rumunia, Chorwacja( od 1 lipca 2013 r.),  Szwecja i Wielka Brytania są państwami członkowskimi UE, lecz dotychczas nie wprowadziły wspólnej waluty europejskiej jako obowiązującego środka płatniczego, czyli nie należą do strefy euro.

Wielka Brytania i Dania uzyskały na mocy Traktatu prawo do pozostania poza unią walutową. Mają prawo, ale nie obowiązek wejścia do strefy euro. W 1999 r. duńska korona stały się częścią systemu ERM II . Dania zachowała jednak swoją walutę, gdyż referendum (w roku 2000), jakiego wymaga konstytucja Danii – dało negatywny rezultat.

Państwa Unii Europejskiej, które nie używają wspólnej waluty:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry i Zjednoczone Królestwo.