Andrzej Halicki: Podsumowanie ubiegłego tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przewodniczyłem obradom Komisji LIBE. Jednym z ważnych tematów była współpraca unijnej agencji Frontex z krajami trzecimi w celu zapobiegania szmuglowi i przemytowi. Frontex gra bardzo ważną rolę w ochronie naszych zewnętrznych granic wspierając służby w krajach członkowskich i umożliwiając nie tylko lepszą koordynację, ale także wsparcie techniczne. W tym tygodniu szczególnie mocno wspieraliśmy Białorusinów, m.in. poprzez obchody Białoruskiego Dnia Wolności oraz Mołdawię i inne kraje w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Podsumowanie ubiegłego tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) W tym tygodniu przewodniczyłem obradom Komisji LIBE. Jednym z ważnych tematów byławspółpraca unijnej agencji Frontex z…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Przyjęcie pakietu pomocy finansowej dla walczącej z Rosją Ukrainy. Pakiet pomocy to 50 miliardów EUR grantów i korzystnych pożyczek dla rządu w Kijowie, w perspektywie finansowej 2024 – 2027. Te pieniądze potrzebne są tu i teraz. Europa dotrzymała słowa, a blokujące wcześniejsze przekazanie środków Węgry ustąpiły pod naciskiem solidarności pozostałych krajów. Wielu polityków europejskich i komentatorów przyznało, że pozytywną rolę w “złamaniu” oporu Węgier odegrał m.in. Donald Tusk.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja LIBE W ubiegłym tygodniu w ramach wspólnego posiedzenia Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji gospodarczej i monetarnej (ECON) odbyły…

Podsumowanie posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Debata o ukraińskim zbożu i Michał Kołodziejczak w Strasburgu.To była ważna sesja plenarna PE dla Polski i polskich rolników. Debata o ukraińskim zbożu i warunkach wywozu ukraińskiego zboża do innych regionów świata była jedną z ważniejszych w tym tygodniu. W tle jest oczywiście decyzja Komisji Europejskiej na temat przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża do UE.

Podsumowanie posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Debata o ukraińskim zbożu i Michał Kołodziejczak w Strasburgu To była ważna sesja plenarna PE dla Polski i polskich rolników. Debata o ukraińskim…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Nowy unijny ambasador na Białorusi, Komisja Europejska z trwałym programem finansowania odbudowy Ukrainy, przyjazd mołdawskich posłów do Parlamentu Europejskiego i prezentacja najnowszych badań społecznych z Gaugazji, ciekawego regionu Mołdawii – to wszystko działo się w ostatnim tygodniu w Parlamencie Europejskim.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Nowy unijny ambasador na Białorusi. Komisja Europejska z trwałym programem finansowania odbudowy Ukrainy, przyjazd mołdawskich posłów do Parlamentu Europejskiego i prezentacja najnowszych badań społecznych z…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu odbyła się debata kończąca prace specjalnej Komisji śledczej powołanej w zeszłym roku do zbadania afery Pegasusowej. Przyjęliśmy również rezolucję z rekomendacjami zarówno dla poszczególnych krajów członkowskich jak i dla całej UE oraz instytucji europejskich. Podkreśla się w niej, że programowania szpiegujące są ważnym narzędziem, ale do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, a nie demokratyczną opozycją.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim #Pegasus W tym tygodniu odbyła się debata kończąca prace specjalnej Komisji śledczej powołanej w zeszłym roku do zbadania afery Pegasusowej. Przyjęliśmy również rezolucję z rekomendacjami…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Ten tydzień był pełen rozmów o ukraińskich perspektywach w NATO. Rozmowy na ten temat toczą się nie tylko wewnątrz Sojuszu, ale także wśród wszystkich europejskich partii politycznych. Uważam, że Europejska Partia Ludowa powinna mieć w tej sprawie jednoznaczne i mocne stanowisko. Ukraina w NATO to bezpieczniejsza Europa i sposób na mobilizację zachodu w sprawie blokowania imperialnej polityki Rosji. W tej sprawie nie ma półśrodków. Ukraina nie może po zakończeniu aktualnej wojny pozostać w „szarej strefie” systemu bezpieczeństwa a powinna być częścią zachodnich instytucji pokojowych: Unii Europejskiej i NATO

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Czy sankcje na Rosję działają i jakie są perspektywy dla Ukrainy na członkostwo w NATO? Ten tydzień był pełen rozmów o ukraińskich perspektywach w NATO.…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. PE przeprowadził wysłuchanie publiczne dotyczące ścigania zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Dyskusja skupiła się na rozszerzeniu mandatu Eurojustu, czyli agencji unijnej zajmującej się koordynacją działań prokuratur krajowych państw członkowskich w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE. Eurojust ma teraz nowe zadania w zakresie śledztw w obszarze zbrodni wojennych w Ukrainie.

Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie W tym tygodniu odbyliśmy w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne dotyczące ścigania zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję w Ukrainie. Dyskusja skupiła się na rozszerzeniu mandatu Eurojustu,…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W Strasburgu podczas sesji plenarnej przyjęliśmy m.in. kolejną część przepisów wchodzących w skład pakietu „Fit for 55″ oraz prawa zakazującego handlu w UE produktami powodującymi wylesianie. Parlament debatował także nad polityką UE-Chiny oraz nakazem aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowskiej-Belowej, pełnomocnika prezydenta Rosji ds. praw dziecka przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

W ostatnim tygodniu w Strasburgu podczas sesji plenarnej przyjęliśmy m.in. kolejną część przepisów wchodzących w skład pakietu „Fit for 55” oraz prawa zakazującego handlu w UE produktami powodującymi wylesianie. Parlament…