Andrzej Halicki: Podsumowanie ubiegłego tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu przewodniczyłem obradom Komisji LIBE. Jednym z ważnych tematów była współpraca unijnej agencji Frontex z krajami trzecimi w celu zapobiegania szmuglowi i przemytowi. Frontex gra bardzo ważną rolę w ochronie naszych zewnętrznych granic wspierając służby w krajach członkowskich i umożliwiając nie tylko lepszą koordynację, ale także wsparcie techniczne. W tym tygodniu szczególnie mocno wspieraliśmy Białorusinów, m.in. poprzez obchody Białoruskiego Dnia Wolności oraz Mołdawię i inne kraje w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Podsumowanie ubiegłego tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) W tym tygodniu przewodniczyłem obradom Komisji LIBE. Jednym z ważnych tematów byławspółpraca unijnej agencji Frontex z…

Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim.W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE, nad którymi pracowałem jako sprawozdawca Grupa EPL w Parlamencie Europejskim. Jest to pierwszy krok rocznej procedury budżetowej, a przyjęta rezolucja zawiera w sobie szereg priorytetów Parlamentu,w tym Europejskiej Partii Ludowej takich jak wzrost konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwo i obronność, rolnictwo czy badania i innowacje.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Procedura budżetowa na rok 2025 start! W środę przegłosowaliśmy Wytyczne Parlamentu Europejskiego dla budżetu unijnego na rok 2025, dotyczące wszystkich polityk i programów UE,…

Andrzej Halicki: Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim. W ubiegłym tygodniu połączone Komisje LIBE i IMCO (rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów) przyjęły Akt o sztucznej inteligencji. Jest to przełomowe porozumienie, które ustanawia ramy prawne dla nowych technologii, które pozwolą na ich rozwój, a jednocześnie zapewnią ochronę praw podstawowych.

Podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Sztuczna inteligencja W ubiegłym tygodniu połączone Komisje LIBE i IMCO (rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów) przyjęły…

Andrzej Halicki: Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W miniony wtorek miałem zaszczyt otworzyć wernisaż odbywający się w Białoruskim Domu w Brukseli, poświęcony Alesiowi Bialackiemu – laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla 2022 oraz Nagrody Sacharowa 2020, który jest nielegalnie przetrzymywany w więzieniu przez Aleksandra Łukaszenkę i białoruski reżim. Wystawa „Nie boję się, niech oni się boją” oraz prezentowany film dokumentalny pt. „Bialacki” opowiada o życiu białoruskiego obrońcy praw człowieka i przybliża zwiedzającym długoterminowe wysiłki Alesia na rzecz rozwoju białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i promocji rozwoju kultury narodowej.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Wycieczka młodzieży z Polski W ubiegłym tygodniu w Belgii odwiedziła mnie wycieczka młodzieży z Polski. Program wycieczki obejmował wizytę w Antwerpii, a następnie Brukselę, gdzie…

Podsumowanie posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Debata o ukraińskim zbożu i Michał Kołodziejczak w Strasburgu.To była ważna sesja plenarna PE dla Polski i polskich rolników. Debata o ukraińskim zbożu i warunkach wywozu ukraińskiego zboża do innych regionów świata była jedną z ważniejszych w tym tygodniu. W tle jest oczywiście decyzja Komisji Europejskiej na temat przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża do UE.

Podsumowanie posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Debata o ukraińskim zbożu i Michał Kołodziejczak w Strasburgu To była ważna sesja plenarna PE dla Polski i polskich rolników. Debata o ukraińskim…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu Komisja LIBE przyjęła dużą większością głosów raport-opinię do projektu rozporządzenia dot. Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Komisja LIBE w tej wiążącej opinii gwarantuje ochronę pracy dziennikarzy przed szpiegowaniem i podsłuchami. Jest to wymierny skutek naszych prac w Parlamencie Europejskim w specjalnej komisji śledczej PEGA, która pokazała skale nadużywania oprogramowań szpiegowskich przeciwko opozycji i dziennikarzom niewygodnym władzy.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) W tym tygodniu Komisja LIBE przyjęła dużą większością głosów raport-opinię do projektu rozporządzenia dot. Europejskiego Aktu o…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. Nowy unijny ambasador na Białorusi, Komisja Europejska z trwałym programem finansowania odbudowy Ukrainy, przyjazd mołdawskich posłów do Parlamentu Europejskiego i prezentacja najnowszych badań społecznych z Gaugazji, ciekawego regionu Mołdawii – to wszystko działo się w ostatnim tygodniu w Parlamencie Europejskim.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim Nowy unijny ambasador na Białorusi. Komisja Europejska z trwałym programem finansowania odbudowy Ukrainy, przyjazd mołdawskich posłów do Parlamentu Europejskiego i prezentacja najnowszych badań społecznych z…

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu odbyła się debata kończąca prace specjalnej Komisji śledczej powołanej w zeszłym roku do zbadania afery Pegasusowej. Przyjęliśmy również rezolucję z rekomendacjami zarówno dla poszczególnych krajów członkowskich jak i dla całej UE oraz instytucji europejskich. Podkreśla się w niej, że programowania szpiegujące są ważnym narzędziem, ale do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, a nie demokratyczną opozycją.

Podsumowanie tygodnia w Parlamencie Europejskim #Pegasus W tym tygodniu odbyła się debata kończąca prace specjalnej Komisji śledczej powołanej w zeszłym roku do zbadania afery Pegasusowej. Przyjęliśmy również rezolucję z rekomendacjami…