Strona strefaeuro.eu wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej: Polityka cookies

Posts Tagged ‘priorytety’

To może być polską specjalnością w polityce międzynarodowej – otwartość na innych…

(…) jest coś takiego, co może być polską specjalnością w polityce międzynarodowej, co staje się polską specjalnością, także dzięki temu, co podkreślał minister Sikorski, a mianowicie temu, że dzięki Unii właśnie Polska ma zwielokrotnioną siłę oddziaływania i możliwość głoszenia tych racji i działania na ich rzecz. Tym ważnym głosem na pewno był głos posła Rozenka i posła Iwińskiego o obwodzie kaliningradzkim, czyli o otwartości, która Polaków zawsze cechowała i którą powinni przejawiać wobec społeczności międzynarodowej, bo nam także pomagano.

Jeżeli dobrze rozumiem, że jest to ten solidaryzm, to uważam, iż polską racją stanu właśnie jest dodatkowy głos mobilizujący społeczności Unii Europejskiej, czyli krajów, które dzisiaj koncentrują się na innych problemach, tak aby był ruch bezwizowy, mobilność społeczeństw, tych które aspirują do tego, by żyć w jednej wspólnej bezpiecznej Europie, i to, by ten nasz głos był w gruncie rzeczy bezwarunkowy, bo przecież my poczuliśmy się Europejczykami nie wtedy, kiedy formalnie wstąpiliśmy do Unii, nie wtedy, kiedy zakończyliśmy negocjacje, ale wtedy kiedy mogliśmy po tej Unii podróżować bez wiz.

I jest nie zagrożeniem, ale wręcz interesem i racją stanu, bo to buduje bezpieczeństwo, jest wspomaganie otwartości, by likwidować granice, by likwidować bariery. Nie widzę żadnego zagrożenia w tym, by dzisiaj obywatele Mołdawii i Gruzji, krajów dynamicznie zmieniających swoją gospodarkę i prawo, posługiwali się biometrycznym paszportem i mogli podróżować po całej Europie.

Nie widzę w tym żadnego zagrożenia, ale wręcz polityczne korzyści, jeżeli mogliby to czynić nasi bracia ze wschodniej strony Ukraińcy. Ba, walor poznawczy, dobry przykład to także to, co powinni mieć w ręku – oczywiście to już jest kwestia reżimu Łukaszenki – także Białorusini, również Rosjanie.

Więcej: sejm.gov.pl

Polska prezydencja – Wspólne obrady Rady Ministrów i Komisji Europejskiej

Szczegółowemu omówieniu planu prac polskiej prezydencji będzie poświęcone piątkowe spotkanie premiera Donalda Tuska oraz członków Rady Ministrów z kolegium komisarzy UE.

Organizacja na początku prezydencji wspólnego posiedzenia komisarzy i ministrów jest już unijną tradycją. W przypadku Polski jest to jednak drugie takie spotkanie – już w czerwcu 2010 r., w ramach przygotowań do polskiego przewodnictwa w Radzie UE, premier i członkowie Rady Ministrów spotkali się w Brukseli z unijnymi komisarzami. Więcej: PL2011.eu

Priorytety Prezydencji przyjęte!

Rada Ministrów przyjęła „Program 6-miesięczny polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE.

Głównym zadaniem polskiej Prezydencji będzie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty.

Polska prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach: „Integracji europejskiej jako źródle wzrostu”, „Bezpiecznej Europie” i „Europie korzystającej na otwartości”.

Polska i Wlk Brytania – rozmowy o priorytetach polskiej prezydencji

Premier Donald Tusk zakończył jednodniową wizytę w Londynie. Głównymi tematami rozmów z premierem Davidem Cameronem były sytuacja w Libii, finansowanie Unii Europejskiej oraz priorytety polskiej prezydencji. Szefowie rządów podkreślili również znaczenie dobrych stosunków między Polską a Wielką Brytanią.

Więcej: premier.gov.pl

Andrzej Halicki – Europa zjednoczona wokół pryncypialnych zasad – gwarancją bezpieczeństwa

O pryncypiach polskiej polityki zagranicznej i priorytetach polskiej prezydencji, w tym konieczności promowania obowiązków Europy wobec innych społeczeństw, m.in. w ramach tzw. partnerstwa wschodniego, o coraz bardziej jednolitej polityce zagranicznej państw stowarzyszonych w UE i wokół niej, o rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie i konieczności braku akceptacji dla tyranów, zgodnie z zasadą przewagi pryncypialności nad doraźnymi korzyściami gospodarczymi i towarzyskimi – w przeddzień rocznego podsumowania w Sejmie przez ministra Sikorskiego polskiej polityki zagranicznej i określenia jej priorytetów na następne lata – mówił dla Polskiego Radia Andrzej Halicki, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.

Patrz też: Rząd szykuje polski scenariusz dla Unii, money.pl, 26.02.2011

Zapatero poparł włączenie Polski do Paktu dla konkurencyjności

Premier Hiszpanii Jose Luis Zapatero opowiedział się w czwartek za włączeniem krajów UE nienależących do strefy euro, w tym Polski, do Paktu dla konkurencyjnosci. Ofertę takiego poparcia złożył na konferencji prasowej podczas VII polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych w Madrycie. Zapatero poparł także zacieśnienie współpracy UE z krajami Europy Wschodniej, co jest jednym z priorytetów polskiej prezydencji w UE.
Więcej: europarlament.pap.pl

Kategorie
Archiwa