Strona strefaeuro.eu wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej: Polityka cookies

RADA UE, RADA EUROPEJSKA I RADA EUROPY

Czytaj też: Prezydencja w Radzie UE oraz o tym, jak radziły sobie Czechy

Rada Unii Europejskiej – Rada jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej, pełni funkcje legislacyjne i koordynacyjne polityki unijnej we współpracy z Parlamentem Europejskim.

Podobnie jak Parlament Europejski, Radę powołały do życia traktaty założycielskie w latach pięćdziesiątych XX w. Rada reprezentuje państwa członkowskie. W jej posiedzeniach uczestniczy po jednym ministrze z każdego kraju Unii.

Radzie UE przewodniczą kolejne państwa UE w ramach sześciomiesięcznej rotacji (patrz: prezydencja w Radzie UE).

„Przewodnictwo, trwające pół roku, zapewnia Radzie na zmianę 28 państw członkowskich Unii. W czasie swojego półrocza prezydencja kieruje posiedzeniami na wszystkich szczeblach, proponuje kierunki prac oraz wypracowuje kompromisy konieczne w procesie decyzyjnym Rady.

W trosce o ciągłość prac Rady państwa, które sprawują przewodnictwo w trzech kolejnych półrocznych okresach, ściśle ze sobą współpracują. Taka trójka prezydencji opracowuje wspólny program działalności Rady na okres 18 miesięcy.

Spośród wszystkich formacji Rady jedna nie podlega przewodnictwu prezydencji: chodzi o Radę do Spraw Zagranicznych, której od wejścia w życie traktatu lizbońskiego przewodniczy Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Urząd ten piastuje od dnia 1 grudnia 2009 r. Catherine Ashton a od  listopada 2014 Federica Mogherini. Także grupom roboczym z tej dziedziny, w liczbie około 20, przewodniczą osoby mianowane na stałe przez Wysokiego Przedstawiciela.”(Rada Unii Europejskiej)

Maksymalnie cztery razy do roku prezydenci lub premierzy państw członkowskich wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej spotykają się jako – Rada Europejska.

Podczas tych „szczytów UE” wyznaczane są ogólne kierunki polityki Unii i rozwiązywane problemy, których nie można było rozwiązać na niższym szczeblu (tzn. na szczeblu ministrów w ramach zwykłych posiedzeń Rady UE).

Debaty Rady Europejskiej ze względu na ważkość tematyki często przedłużają się do późnych godzin nocnych i przyciągają sporą uwagę mediów. Rada Europejska w dużym stopniu kształtuje politykę II filaru Unii, definiując zasady oraz wytyczając ogólne kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym także w odniesieniu do problemów polityki obronnej. Traktat Lizboński likwiduje półroczne przewodzenie w Radzie Europejskiej kolejno przez szefów państw i rządów krajów UE w ramach sześciomiesięcznej rotacji i ustanawia stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej, wybieranego na 2,5 letnią kadencję. W tej sytuacji kwestia przewodzenia Unii Europejskiej w trakcie półrocznej prezydencji danego kraju jest faktem bardziej politycznym, mniej zaś formalnym, gdyż część kompetencji, zwłaszcza tych formalnych przechodzi na Przewodniczącego Rady Europejskiej.

Rada Europy nie jest organem UE, ale wywiera bardzo duży wpływ na działania UE. Została powołana by chronić praw człowieka, bronić demokracji parlamentarnej i rządów prawa. Członkiem Rady Europy może zostać każde zaproszone przez tę organizację państwo akceptujące zasady rządów prawa i ochrony praw człowieka.

Leave a Reply

Kategorie
Archiwa