Strona strefaeuro.eu wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej: Polityka cookies

UE, EURO – SŁOWNIK

 • FILARY UNII EUROPEJSKIEJ – Unia składała się z trzech filarów, każdy z nich obejmował inną dziedzinę integracji i w każdym z nich obowiązywał inny proces decydowania. Z dniem 01.12.2009 Traktat Lizboński likwiduje Wspólnotę Europejską i tzw. „strukturę trójfilarową”, natomiast kompetencje, prawa i obowiązki Wspólnoty przejmuje Unia Europejska.
 • STREFA EURO – obszar obowiązywania wspólnej waluty europejskiej obejmujący dziś 17 krajów Unii Europejskiej. O wprowadzeniu wspólnej waluty i powstaniu strefy ostatecznie zdecydowano w 1991 w Traktacie z Maastricht. Ustalono wówczas warunki ekonomiczne, które musiały spełnić wszystkie państwa chcące przystąpić do strefy euro – tzw. KRYTERIA KONWERGENCJI
 • TRAKTAT LIZBOŃSKI- 01.12.2009 likwiduje Wspólnotę Europejską i tzw. „strukturę trójfilarową”, natomiast kompetencje, prawa i obowiązki Wspólnoty przejmuje Unia Europejska
 • UKŁAD Z SCHENGEN – porozumienie z 14 czerwca 1985, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.
 • UNIA EUROPEJSKA – związek państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich, w 2004 i w latach następnych dołączyły inne kraje.
 • UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA – Podczas spotkania Rady Europejskiej, które odbyło się w Madrycie w czerwcu 1989 r., liderzy państw UE przyjęli trzyetapowy plan tworzenia unii gospodarczej i walutowej . Plan ten został następnie włączony do Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht), który został przyjęty przez Radę Europejską w grudniu 1991 r.
 • WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE (WE) – nazwa określająca od 1957 roku trzy, a od 2002 r. dwie organizacje stanowiące roku podstawę instytucjonalną i kompetencyjną Unii Europejskiej(od 1993):
 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) – istniała do 23 lipca 2002 roku, obecnie jej kompetencje przeszły na Wspólnotę Europejską,
 • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom),
 • Wspólnota Europejska (WE), do 1993 Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG).
 • Wspólnoty Europejskie w 1967 roku zawarły traktat fuzyjny, w wyniku którego posiadają wspólne instytucje, z których kompetencji obecnie korzysta także Unia Europejska. Traktat Lizboński z chwilą wejścia w życie wprowadził nowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Unia Europejska nie miała wcześniej osobowości prawnej, ani własnych instytucji. Cele Unii realizowały instytucje Wspólnoty Europejskiej, przede wszystkim Komisja Europejska, Rada, Parlament i Trybunał Sprawiedliwości. Dziś ten stan ten uległ uproszczeniu. Unia Europejska uzyskała osobowość prawną i przejęła instytucje oraz dorobek WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (WE). Instytucje Wspólnoty funkcjonują zatem nadal jako instytucje Unii Europejskiej. Traktat Lizboński likwiduje Wspólnotę Europejską i tzw. strukturę trójfilarową, natomiast kompetencje, prawa i obowiązki Wspólnoty przejmuje Unia Europejska. Więcej o UE po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, cie.gov.pl

Leave a Reply

Kategorie
Archiwa