Strona strefaeuro.eu wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej: Polityka cookies

KALENDARIUM EURO 2004 – 2011

ZOBACZ WIĘCEJ – DO ROKU 2013

02.02.2011 PO może zrezygnować ze zmian w konstytucji, by Polska przyjęła euro, 02.02.2011
16.12.2010 Euro a konstytucja, 16.12.2010
26.10.2010 Bilans kosztów i korzyści wprowadzenia euro w Polsce – uzupełnienie ram strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, MF 26.10.2010
26.10.2010 Ramy strategiczne˝Narodowego planu wprowadzenia euro”, 26.10.2010
26.10.2010 Rada Ministrów przyjęła Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, 26.10.2010
10.06.2010 Trzecie sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro, 10.06.2010
19.05.2010 Unia będzie naprawiać swoje finanse publiczne, 19.05.2010
30.03.2010 Kotecki: Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro w II kwartale 2010, natomiast w 2011 roku Narodowy Plan Wprowadzenia Euro, 30.03.2010
12.02.2010 Zmieńmy konstytucję z myślą o euro, 12.02.2010
09.02.2010 Jak wygląda nowa mapa drogowa do euro, 09.02.2010
05.02.2010 Aktualizacja programu konwergencji, 05.02.2010
29.01.2010 Plan rozwoju i konsolidacji finansów przybliży nas do euro, 29.01.2010
19.01.2010 Strefa euro ma swojego szefa, 19.01.2010
12.12.2009 Dziś egzamin na przyjęcie euro z całej 16-ki zdałby tylko Luksemburg, 12.12.2009
03.11.2009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
Schemat międzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro w Polsce
29.10.2009 Rząd zajmie się rozporządzeniem dot. wprowadzenia euro w Polsce
10.10.2009 Polska ratyfikowała Traktat z Lizbony. Czytaj: Euro a Traktat z Lizbony
30.09.2009 Sprawozdanie Pełnomocnika rządu d.s. wprowadzenia Euro za okres od 1 kwietnia do 30 września 2009
15.09.2009 Kiedy do ERM2 i po jakim kursie, 15.09.2009
27.08.2009 Ministerstwo Finansów jest gotowe do współpracy z Narodowym Bankiem Polskim przy tworzeniu Narodowego Komitetu ds. Euro na bazie projektu resortu z 12 maja tego roku, patrz wp.pl
03.08 2009 Będzie raport Ministerstwa Finansów o euro – niezależny od NBP, więcej: rp.pl
luty 2009 RAPORT NBP na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
17 luty 2009 Lewiatan: Potrzebny bardziej szczegółowy i rzetelny raport o euro
24.01.2009 Od 24 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy mogą bez prawnych przeszkód podpisywać umowy rozliczane w walutach obcych. Od tej daty przestała obowiązywać zasada walutowości, która nakazywała do rozliczeń umów przez przedsiębiorców stosować walutę polską. Tego dnia weszła w życie zmiana art. 358 Kodeksu cywilnego oraz uchylony został art. 9 pkt 1 Prawa dewizowego-mojafirma.infor.pl
23.01.2009 Informacja rządu na temat zasadności przystąpienia Polski do strefy euro w 2012 roku – Jacek Rostowski w Sejmie RP
20.01.2009 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów o przygotowaniach do przyjęcia Euro
14.01.2009 Przyjęcie ustawy horyzontalnej po zmianie konstytucji, gazetaprawna.pl
13.01.2009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską
październik 2008 MAPA DROGOWA EURO przyjęta przez polski rząd – dziś nieaktualna, rząd przyjął Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro w roku 2010, natomiast w 2013 roku powinien przyjąć Narodowy Plan Wprowadzenia Euro
2007 Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, demoseuropa 2007
15.04.2004 Ze względu na korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla handlowców, istnieje już w naszym kraju – od maja 2004 możliwość płacenia w euro za nabywane towary, takie jak codzienne zakupy, a także i usługi, jak na przykład nocleg w hotelu, czy obiad w restauracji, czyli tam, gdzie stroną transakcji jest konsument, pod warunkiem że obydwie strony wyrażają na to zgodę. Więcej: patrz –rozporządzenie z 15 kwietnia 2004
luty 2004 RAPORT NBP NA TEMAT KOSZTÓW I KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO, 2004

ZOBACZ WIĘCEJ – DO ROKU 2013

Leave a Reply

Kategorie
Archiwa