Strona strefaeuro.eu wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej: Polityka cookies

Euro – instytucje

Trzy propozycje reform w UE. Strefa euro z własnym budżetem

Trzy rezolucje mają być wkładem Parlamentu Europejskiego do toczącej się debaty o przyszłości UE.  Na planowanym na koniec marca szczycie w Rzymie, z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, przywódcy państw unijnych mają wyznaczyć nowy kierunek dla UE. Wyzwaniem jest Brexit, kryzys gospodarczy i migracyjny, niestabilność w sąsiedztwie oraz narastający populizm.

Więcej: TVN24BIS

Pełnomocnik ds. euro zniknął z resortu finansów

Najpierw zniknęły unijne flagi z konferencji szefowej rządu, teraz z resortu finansów znika pełnomocnik ds. wprowadzenia euro.Beata Szydło odwołała w ubiegłym tygodniu na wniosek ministra finansów Pawła Szałamachy pełniącego tę funkcję wiceszefa resortu Artura Radziwiłła. Jego miejsce zajął Leszek Skiba, ale już bez obowiązków związanych z tematyką wejścia Polski do unii walutowej.

Więcej: dziennik.pl

Wejście do strefy euro dobre dla Polski? Tak, ale najpierw unia bankowa

Unia bankowa jest projektem wciąż niedokończonym i pod wieloma aspektami ułomnym, co wynika z historii tej koncepcji i pośpiechu przy jej wprowadzaniu w życie, gdyż kluczowe decyzje podjęto w połowie 2012 roku, by ratować strefę euro przed rozpadem. Mimo to widać już, że mechanizm zaczyna działać zgodnie z oczekiwaniami, czego dowodem był dokonany w zeszłym roku przez EBC przegląd jakości aktywów europejskich banków.

Więcej: forsal.pl

Europejski Bank wykupi obligacje za 1 bln euro

Celem programu jest ożywienie gospodarki strefy euro oraz podniesienie inflacji do planowanego przez EBC poziomu 2 procent.

– EBC wprowadzi od marca tego roku program luzowania ilościowego (QE) wart 1 bln euro, który będzie polegał na skupowaniu obligacji wartych 60 mld euro miesięcznie; program potrwa do września 2016 roku – poinformował w czwartek szef banku Mario Draghi.

Więcej: tvp.info

Unia bankowa taka sama dla wszystkich?

W deklaracji ministrów finansów o zabezpieczeniu wspólnej likwidacji banków znalazł się zapis dot. krajów spoza euro, które przystąpią do unii bankowej. Domagały się go Polska i Dania, Deklarację wraz z innymi ustaleniami ministrów poparł w czwartek szczyt UE.

Chodzi o to, żeby zarówno w czasie budowania wspólnego funduszu upadłościowego, jak i później – gdy powstanie stałe wspólne zabezpieczenie finansowe – wszyscy uczestnicy nowego systemu likwidacji banków, a więc także kraje spoza strefy euro, które do niego przystąpią, były równo traktowane.

Więcej: bankier.pl

Niemcy wstrzymują unię bankową

Wprowadzenie unii bankowej, która ma powstać z woli państw członkowskich w celu uniknięcia nowego kryzysu zadłużeniowego, może się jeszcze bardziej opóźnić ze względu na niechęć Berlina. Cytując źródła z Komisji Europejskiej, Expansion napisał, że „Niemcy chcą ponownie omówić zawarte w marcu porozumienie między Radą, Komisją i Parlamentem Europejski w sprawie utworzenia jednego organu nadzoru finansowego”. Kwestia ta powinna być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu eurogrupy i ECOFIN z Dublina, 12 i 13 kwietnia.

Więcej: presseurop.eu

Kategorie
Archiwa